Početna stranica › Financijske odluke i izvješća


Školski projekt - tjedan zdravlja „Budi zdrav““

Školski projekt - Tjedan zdravlja “Budi zdrav” planira se održati tijekom mjeseca svibnja 2021. godine ovisno…

ODLUKA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA FINANCIJSKOG PLANA

Preuzmite dokument:
ODLUKA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA FINANCIJSKOG PLANA OBRTNIČKE ŠKOLE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022.
Tablični prikaz

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu.

Preuzmite dokument:
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu.

Odluka o Godišnjem obračunu Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu

Preuzmite dokument:
Odluka o Godišnjem obračunu Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu
Tablični prikaz prihoda i rashoda I-XII za_2021.g.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu.

Preuzmite dokumente:
Izvještaj o izvršenju financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu.

Financijska izvješća za 2021. godinu, datum objave 03.02.2022.godine

Datum objave 03.02.2022.

Preuzmite dokumente:
Tablični prikaz prihoda i rashoda I-XII za 2021.g
Bilješke uz Financijske izvještaje za 2021. godinu
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ Obrtničke škole Bjelovar I-XII 2021.

Financijske odluke i izvješća

Odluka o usvajanju Rebalansa Financijskog plana za 2021. Obrtničke škole Bjelovar
Odluka o usvajanju Rebalansa Financijskog plana za 2021. Obrtničke škole Bjelovar II
Obrazloženje rebalansa
Tablični prikaz rebalansa


Odluka o usvajanju Financijskog Plana za 2022. godinu Obrtničke škole Bjelovar
Odluka o usvajanju Financijskog Plana za 2022. godinu Obrtničke škole Bjelovar
Obrazloženje financijskog plana
Plan prihoda i rashoda 2022. godine i projekcije 2023. i 2024. godine

Financijske odluke i izvješća

Odluka o donošenju Rebalansa Financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu ( od 30. lipnja 2021. godine)
ODLUKA - rebalans financ.plan 2021.doc
REBALANS FIN.PLANA ZA 2021.xls


Odluka o Financijskom obračunu Obrtničke škole Bjelovar za razdoblje 01.01.2021.-30.06.2021.
ODLUKA_-_Financijski_obracun_1.1_.-30_.6_.2021_.doc
Financijski obracun 1.1.2021.-30.6.2021.xls

Financijske odluke i izvješća za 2021

Preuzmite dokumente

ODLUKA_financ.plan_2021_.doc
OBRAZLOZENJE_FINANCIJSKOG_PLANA_2021.docx
ODLUKA__projekcije_fin_plana_2022,2023-odluka.doc
Plan-prihoda-i-rshoda_2021.,2022_.,2023_._.xls
ODLUKA_rebalans_financ.plan_2020_.__.__.doc
REBALANS_FINANCIJSKOG_PLANA_ZA_2020_.__.xls

Financijske odluke i izvješća za 2020

Preuzmite dokumente

Odluka_polugodisnji_obracun_1.1_.-30_.6_.2020_._.doc
IZVRSENJE_I-VI_2020.xls
ODLUKA_rebalans_financ.plan_2020_._.doc
REBALANS_FIN.PLANA_ZA_2020_.__.xls
OBRAZLOZENJE_PRIJEDLOGA_REBALANSA_I.docx
ODLUKA_-izmjena_gpp.docx


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA za 2020. (04.02.2021.)
Financijski izvještaj I-XII 2020
Prihodi i rashodi 2020
Bilješke uz Financijske izvještaje 2020


Izvještaj o izvršenju 2020. god.
Odluku o prihvaćanju godišnjeg obračuna za 2020. godinu

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za 2019. godin

Preuzmite dokumente:
Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Financijske odluke i izvješća

Preuzmite .pdf dokumente:


Odluku o usvajanju Rebalansa financijskog plana
Tablični prikaz Rebalansa Financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2020. godinu
Obrazloženje Rebalansa
Financijski plan za 2020. godinu
Obrazloženje financijskog plana
Projekcije financijskog plana za 2021. i 2022.
Rebalans financijskog plana za 2019.

Procedura praćenja naplate prihoda
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja i kontrole računa
Odluka stavljanje izvan snage Procedure o naplati prihoda
Odluka stavljanje izvan snage Procedure o stvaranju ugovornih obveza
Odluka o usvajanju financijskog obračuna Obrtničke škole Bjelovar za razdoblje 1.1.-30.6.2019.
Financijski obračun Obrtničke škole Bjelovar za razdoblje 1.1.-30.6.2019.
Plan nabave 2019.
Rebalans financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2019. godinu
Financijski izvještaji 2018.
Bilješke uz financijski izvještaj 2018.
Financijski plan Obrtničke škole Bjelovar za 2019. godinu s projekcijama Financijskog plana
Rebalans financijskog plana za 2018. godinu
Obrazloženje financijskog plana za 2019.
Odluka o usvajanju financijskog plana za 2019.
Odluka o usvajanju obrazloženja financijskog plana za 2019.
Odluka o usvajanju rebalansa financijskog plana za 2018. godinu
Rebalans Plana nabave Obrtničke škole Bjelovar za 2018. godinu
Odluka o rebalansu financijskog plana za 2018. godinu
Odluka o godišnjem obračunu za 2018. godinu
Rebalans financijskog plana za 2018. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
Odluka o godišnjem obračunu za 2017. godinu
Bilješke uz tablični prikaz prihoda i rashoda I-XII 2017.
Financijski izvještaji I-XII 2017.
Rebalans financijskog plana za 2017. godinu
Rebalans financijskog plana po izvorima za 2017. godinu
Financijski plan za 2018.
Financijski plan za 2018. po izvorima
Financijski plan za 2018. po izvorima - treća razina
Projekcije financijskog plana za 2019.
Projekcije financijskog plana za 2019. po izvorima
Projekcije financijskog plana za 2020.
Projekcije financijskog plana za 2020. po izvorima
Obrazloženje financijskog plana
Odluka o usvajanju rebalansa financijskog plana za 2017. godinu.pdf
Odluka o usvajanju rebalansa plana nabave za 2017. godinu.pdf
Rebalans financijskog plana za 2017.
Rebalans financijskog plana za 2017. godinu po izvorima
Rebalans plana nabave za 2017.
Odluka o usvajanju rebalansa financijskog plana za 2017. godinu.pdf
REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU PO IZVORIMA.xls
Financijski plan za 2017.
Financijski plan za 2017. po izvorima
Odluka o usvajanju financijskog plana za 2017.
Odluka o usvajanju obrazloženja financijskog plana
Obrazloženje financijskog plana
Odluka o usvajanju plana nabave za 2017.
Plan nabave za 2017.
Odluka o usvajanju projekcije financijskog plana za 2018. i 2019.
Projekcije financijskog plana za 2018.
Projekcije financijskog plana za 2018. po izvorima
Projekcije financijskog plana za 2019.
Projekcije financijskog plana za 2019. po izvorima
Odluka o usvajanju rebalansa financijskog plana za 2016.
Rebalans financijskog plana za 2016.
Rebalans financijskog plana za 2016. godinu po izvorima

Procedura naplate potraživanja

Preuzmite .pdf dokument:
Procedura naplate potraživanja.pdf

Odluku o prihvaćanju godišnjeg obračuna za 2015. godinu

Preuzmite .pdf dokument:
Godišnji obračun za 2015. godinu.pdf
Odluku o prihvaćanju godišnjeg obračuna za 2015. godinu.pdf

Odluka o pokriću manjka prihoda nad rashodima po obračunu za 2015. godinu

Preuzmite .pdf dokument:
Odluka o pokriću manjka prihoda nad rashodima po obračunu za 2015. godinu.pdf

Odluka o pokriću manjka prihoda od nefinancijske imovine viškom prihoda poslovanja

Preuzmite .pdf dokument:
Odluka o pokriću manjka prihoda od nefinancijske imovine viškom prihoda poslovanja.pdfO povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…