Početna stranica › Financijske odluke i izvješća


Školski projekt - tjedan zdravlja „Budi zdrav““

Školski projekt - Tjedan zdravlja “Budi zdrav” planira se održati tijekom mjeseca svibnja 2021. godine ovisno…

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2022. GODINU

01.02.2023.
Preuzmite dokumente:
Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu
Izvršenje I-XII 2022.
Obrasci financijskih izvještaja 2022.

REBALANS II FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Preuzmite dokumente:
REBALANS 2022_PRORAČUNSKI PRIHODI I RASHODI 22.12.2022.
REBALANS 2022_VLASTITI PRIHODI 22.12.2022.
REBALANS 2022_VLASTITI RASHODI 22.12.2022.
REBALANS II FINANCIJ.PLANA 22.12.2022.634

Odluka o usvajanju Rebalansa Financijskog plana za 2022.

Preuzmite dokumente:
Odluka_-rebalans_financ.plan_2022_.docrebalans_fin_pl_2022.pdf
OBRAZLOZENJE_PRIJEDLOGA_REBALANSA_I_2022.docx

Obrasci Financijskih izvještaja

Preuzmite dokumente
Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0_.2_(1)_(1)_.xls

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Preuzmite dokumente:
ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022.
Izvještaj o izvršenju Financijskog plana.

ODLUKA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA FINANCIJSKOG PLANA

Preuzmite dokument:
ODLUKA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA FINANCIJSKOG PLANA OBRTNIČKE ŠKOLE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022.
Tablični prikaz

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu.

Preuzmite dokument:
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu.

Odluka o Godišnjem obračunu Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu

Preuzmite dokument:
Odluka o Godišnjem obračunu Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu
Tablični prikaz prihoda i rashoda I-XII za_2021.g.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu.

Preuzmite dokumente:
Izvještaj o izvršenju financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu.

Financijska izvješća za 2021. godinu, datum objave 03.02.2022.godine

Datum objave 03.02.2022.

Preuzmite dokumente:
Tablični prikaz prihoda i rashoda I-XII za 2021.g
Bilješke uz Financijske izvještaje za 2021. godinu
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ Obrtničke škole Bjelovar I-XII 2021.

Financijske odluke i izvješća

Odluka o usvajanju Rebalansa Financijskog plana za 2021. Obrtničke škole Bjelovar
Odluka o usvajanju Rebalansa Financijskog plana za 2021. Obrtničke škole Bjelovar II
Obrazloženje rebalansa
Tablični prikaz rebalansa


Odluka o usvajanju Financijskog Plana za 2022. godinu Obrtničke škole Bjelovar
Odluka o usvajanju Financijskog Plana za 2022. godinu Obrtničke škole Bjelovar
Obrazloženje financijskog plana
Plan prihoda i rashoda 2022. godine i projekcije 2023. i 2024. godine

Financijske odluke i izvješća

Odluka o donošenju Rebalansa Financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu ( od 30. lipnja 2021. godine)
ODLUKA - rebalans financ.plan 2021.doc
REBALANS FIN.PLANA ZA 2021.xls


Odluka o Financijskom obračunu Obrtničke škole Bjelovar za razdoblje 01.01.2021.-30.06.2021.
ODLUKA_-_Financijski_obracun_1.1_.-30_.6_.2021_.doc
Financijski obracun 1.1.2021.-30.6.2021.xls

Financijske odluke i izvješća za 2021

Preuzmite dokumente

ODLUKA_financ.plan_2021_.doc
OBRAZLOZENJE_FINANCIJSKOG_PLANA_2021.docx
ODLUKA__projekcije_fin_plana_2022,2023-odluka.doc
Plan-prihoda-i-rshoda_2021.,2022_.,2023_._.xls
ODLUKA_rebalans_financ.plan_2020_.__.__.doc
REBALANS_FINANCIJSKOG_PLANA_ZA_2020_.__.xls

Financijske odluke i izvješća za 2020

Preuzmite dokumente

Odluka_polugodisnji_obracun_1.1_.-30_.6_.2020_._.doc
IZVRSENJE_I-VI_2020.xls
ODLUKA_rebalans_financ.plan_2020_._.doc
REBALANS_FIN.PLANA_ZA_2020_.__.xls
OBRAZLOZENJE_PRIJEDLOGA_REBALANSA_I.docx
ODLUKA_-izmjena_gpp.docx


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA za 2020. (04.02.2021.)
Financijski izvještaj I-XII 2020
Prihodi i rashodi 2020
Bilješke uz Financijske izvještaje 2020


Izvještaj o izvršenju 2020. god.
Odluku o prihvaćanju godišnjeg obračuna za 2020. godinu

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za 2019. godin

Preuzmite dokumente:
Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinuO povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…