Početna stranica › Financijske odluke i izvješća


Školski projekt - tjedan zdravlja „Budi zdrav““

Školski projekt - Tjedan zdravlja “Budi zdrav” planira se održati tijekom mjeseca svibnja 2021. godine ovisno…

Transparentnost

Informacija o trošenju sredstava:
Preuzmite dokumente:

Siječanj 2024
Veljača 2024
Ožujak 2024
Travanj 2024
Svibanj 2024

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU ZA 2023. GODINU

Datum objave: 27.3.2024.
Preuzmite dokumente:
Izvještaj o izvršenju ZA 2023.docx
Obrazloženje izvršenja 2023.docx
Odluka o raspodjeli rezultata 2023..docx

Financijski izvještaji za 2023. godinu - 31.01.2024.

Preuzmite dokumente:
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2023. GODINU
Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu

Financijski plan Obrtničke škole Bjelovar za 2024., projekcije za 2025. i 2026. i obrazloženje

Preuzmite dokumente:
FINANCIJSKI PLAN 2024
FINANCIJSKI PLAN 2024 - PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.
FINANCIJSKI PLAN 2024 - OBRAZLOŽENJE

Rebalans Financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2023. godinu

Prezmite dokument:
Rebalans Financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2023. godinu

Izvještaj o izvršenju i obrazloženje uz izvršenje financijskog plana I-IV 2023

Preuzmite dokumente:
Izvještaj o izvršenju financijskog plana I-IV 2023
Obrazloženje uz izvršenje financijskog plana I-IV 2023

 

Polugodišnji izvještaj od 01.01.-30.06.2023 Obrtničke škole Bjelovar

Preuzmite dokument:
Polugodišnji izvještaj od 01.01.-30.06.2023 Obrtničke škole Bjelovar

Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju za 2022. godinu

Preuzmite dokumente:
Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu
Obrazloženje izvršenja I-XII 2022
Izvještaj o izvršenju financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar 1.1.2022.-31.12.2022. godine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Obrtničke škole Bjelovar za 2022. godinu

Preuzmite dokument:
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Obrtničke škole Bjelovar za 2022. godinu

Odluka o donošenju Financijskog plana za 2023. godinu, projekcije za 2024. i 2025. godinu

Preuzmite dokumente:
ODLUKA O DONOSENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
Financijski plan za 2023. godinu
Projekcije za 2024. godinu
Projekcije za 2025. godinu
Obrazloženje financijskog plana za 2023. godinu

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2022. GODINU

01.02.2023.
Preuzmite dokumente:
Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu
Izvršenje I-XII 2022.
Obrasci financijskih izvještaja 2022.

ODLUKA o usvajanju financijskog izvještaja za 2022

REBALANS II FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Preuzmite dokumente:
REBALANS 2022_PRORAČUNSKI PRIHODI I RASHODI 22.12.2022.
REBALANS 2022_VLASTITI PRIHODI 22.12.2022.
REBALANS 2022_VLASTITI RASHODI 22.12.2022.
REBALANS II FINANCIJ.PLANA 22.12.2022.634

Odluka o usvajanju Rebalansa Financijskog plana za 2022.

Preuzmite dokumente:
Odluka_-rebalans_financ.plan_2022_.docrebalans_fin_pl_2022.pdf
OBRAZLOZENJE_PRIJEDLOGA_REBALANSA_I_2022.docx

Obrasci Financijskih izvještaja

Preuzmite dokumente
Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0_.2_(1)_(1)_.xls

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Preuzmite dokumente:
ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022.
Izvještaj o izvršenju Financijskog plana.O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…