Početna stranica › O školi


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Školski projekt - tjedan zdravlja „Budi zdrav““

Školski projekt - Tjedan zdravlja “Budi zdrav” planira se održati tijekom mjeseca svibnja 2021. godine ovisno…

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola je trogodišnja škola za zanimanja u području rada strojarstvo, elektrotehnika i ostale usluge.

Izvještaj o radu:
Izvještaj o radu Obrtničke škole Bjelovar za šk. god. 2017/18.

Na linku dolje možete preuzeti školski kurikulum:
ŠKOLSKI KURIKUL 2020./2021.pdf
GODIŠNJI PROGRAM RADA 2020./2021.pdf

 

“Obrazovanje je u srcu razvitka i pojedinca i zajednica. Njegovo je poslanstvo omogućiti svakome od nas, bez iznimke i u potpunosti, razviti sve naše talente i ostvariti naš stvaralački potencijal, uključujući i odgovornost za vlastite živote i postignuća osobnih ciljeva.”


NAŠA MISIJA:
Naša škola pridonosi razvoju društva odgojem i obrazovanjem učenika za obrtnička zanimanja - potičući prijateljstvo, timski rad, kreativnost, iskrenost i ekološku osviještenost.

NAŠA VIZIJA:
Obrtnička škola Bjelovar obrazuje i odgaja obrtnika za 21. stoljeće. Na prvom mjestu čovjeka sa svim ljudskim kvalitetama, stručnjaka koji je svjestan važnosti cjeloživotnog učenja, ekološki osviještenog i odgovornog građanina moderne Hrvatske.

Obrtnička škola Bjelovar

Osnovna djelatnost Obrtničke škole je osposobljavanje mladih ljudi za određena zanimanja. U sklopu školovanja učenici se uključuju i u izvannastavne aktivnosti kao što su Klub mladih tehničara, Školsko sportsko društvo, recitatorska grupa i ekološka grupa.

Posebna pozornost se posvećuje radu s roditeljima kao i suradnji s širom društvenom zajednicom. Cjelokupna suradnja se odvija u svrhu poboljšanja kvalitete osposobljenosti mladih ljudi za uspješan i samostalan život na osobnu korist i korist zajednice.

Naša misija je ostvariti želje mladih ljudi u postizanju njihovih planova. Uključiti ih u društvene i gospodarske tokove života. Odgajati i obrazovati mlade ljude za izazove budućnosti, vrsne majstore u svojim zanimanjima, spremne za nastavak školovanja na višim školama i pripremati ih za cjeloživotno učenje.

Djelatnosti škole:

 • osposobljavanje za zanimanja
 • izvannastavne aktivnosti
 • Klub mladih tehničara
 • suradnja s roditeljima
 • suradnja sa širom društvenom zajednicom
 • stručno usavršavanje djelatnika

Suradnja s roditeljima:

Roditelji su jedan od ključnih subjekata procesa odgoja i obrazovanja. U školi organiziramo i provodimo:

 • skupne roditeljske sastanke
 • individualne razgovore u svrhu pomoći učenicima i roditeljima
 • radionice za roditelje u okviru prevencije zdravlja djece i obitelji
 • djeluje i Vijeće roditelja

Suradnja sa širom društvenom zajednicom:

Suradnja se odvija u nekoliko pravaca:

 • prema Obrtničkoj komori, obrtnicima i gospodarstvenicima
 • prema službama zdravstvene zaštite
 • prema socijalnim službama
 • prema službama MUP-a

Cjelokupna suradnja se odvija u svrhu poboljšanja kvalitete osposobljenosti mladih ljudi za uspješan i samostalan život na osobnu korist i korist zajednice.


Stručno usavršavanje nastavnika:

Usavršavanje nastavnika odvija se i u školi kroz različite djelatnosti:

 • rad stručnih aktiva
 • rad razrednih i Nastavničkog vijeća
 • individualno ( internet, stručni suradnik - pedagog, knjižnica )
 • grupno ( informatička radionica, pedagoška radionica )

Usavršavanje predstavlja značajnu aktivnost u napredovanju i razvoju svakoga nastavnika, što se neposredno odražava na kvalitetu života osobe i škole.O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…