Početna stranica › Izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Školski projekt - tjedan zdravlja „Budi zdrav““

Školski projekt - Tjedan zdravlja “Budi zdrav” planira se održati tijekom mjeseca svibnja 2021. godine ovisno…

Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi

Duplikate ili prijepis svjedodžbe Škola izdaje samo u slučaju ako je originalna svjedodžba izgubljena ili uništena.
Zahtjevom za izdavanje duplikata svjedodžbe, koji možete preuzeti na ovoj stranici, možete zatražiti izdavanje duplikata svjedodžbe. U tom slučaju Škola ponovno izrađuje dokument ( duplikat svjedodžbe) prema podacima iz matične knjige učenika i e matice.
Zahtjevi za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi predaju se, a duplikati/prijepisi se preuzimaju, u tajništvu škole od 08,00 do 13,00 sati.
Potrebno je dostaviti u tajništvo Škole:

– Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbe (vlastoručno potpisan)

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe, a ako škola više ne posjeduje originalni obrazac izdaje prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnatelja.

Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti ili doći po duplikat/prijepis svjedodžbe trebaju osobi koja će podići duplikat/prijepis dati ovjerenu punomoć.

Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, duplikat se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

ZAHTJEV_ZA_IZDAVANJE_DUPLIKATA_SVJEDODZBE.doc
ODLUKA__naplata_za_izdavanje_duplikata_svjedodzbi.pdfO povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…