Početna stranica › Eko škola


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Školski projekt - tjedan zdravlja „Budi zdrav““

Školski projekt - Tjedan zdravlja “Budi zdrav” planira se održati tijekom mjeseca svibnja 2021. godine ovisno…

O Eko školi

Međunarodne Eko-škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini odgojno-obrazovnih ustanova. U rujnu 2017. godine, Obrtnička škola Bjelovar uključila se u program kao kandidat za dobivanje statusa. U svibnju 2018. godine smo službeno dobili status Eko škole te smo u ovoj školskoj godini 2018./2019. u procesu obnove statusa.
Zadaća Eko-škola je odgojiti mlade generacije i osvijestiti ih na pitanja okoliša kao i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti. Uključivanjem učenika u sustav prikupljanja, podizanjem njihove svijesti i znanja o očuvanju okoliša, cilj nam je odgojiti naše buduće majstore kao društveno odgovorne članove društva. Sukladno tome, u školi se kontinuirano provode eko aktivnosti u koje uključuju učenici. Primjerice, provode se eko patrole učenika u kojima se brinu za sortiranje i recikliranje otpada, štednju električne energije, čistoću okoliša škole i drugo što je utvrđeno Eko-kodeksom. Učenici iz eko patrole kontroliraju i „nadgledaju“ postupanje drugih učenika i odraslih te prave zabilješke. Također, kontinuirano skupljamo stare baterije i plastične čepove te sortiramo otpad koji onda nosimo u reciklažno dvorište Grada Bjelovara (papir, plastika, tetrapak, metal).

Eko školaO povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…