Početna stranica › Učenički servis


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Školski projekt - tjedan zdravlja „Budi zdrav““

Školski projekt - Tjedan zdravlja “Budi zdrav” planira se održati tijekom mjeseca svibnja 2021. godine ovisno…

Radno vrijeme učeničkog servisa 24.06. 2024. ( ponedjeljak)  je od 10,00 do 13,00 sati.

Obavijest za učenike koji planiraju raditi preko ljetnih praznika

Učenički servis Obrtničke škole Bjelovar posreduje za povremeni rad učenika srednjih škola koje imaju sjedište na području Bjelovarsko -bilogorske županije , s kojima ima sklopljen sporazum.

Učenici mogu raditi isključivo u vrijeme učeničkih praznika kako je propisano odlukom nadležnog ministra.

Ljetni praznici počinju 24.06.2024. i traju do 31.08.2024. godine.

Ugovori se podižu u učeničkom servisu prije početka rada.

Mole se svi učenici koji planiraju raditi preko ljetnih praznika da obave učlanjenje ranije kako bi se smanjile gužve u ljetnom periodu.
Radno vrijeme učeničkog servisa: od 8,00 do 12,00 sati.

Obavijest za učenike koji planiraju raditi tijekom proljetnih praznika od 28.03.-5.4.2024.

Mole se učenici koji planiraju raditi tijekom proljetnih praznika da obave učlanjenje i podignu ugovore za rad u učeničkom servisu prije početka praznika. Radno vrijeme učeničkog servisa: od 8,00-12,00 sati

Dani poslova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Hrvatski Zavod za zapošljavanje organizira „Dane poslova“ koji će se održati 6. veljače 2024. u hotelu Art’earia u Bjelovaru od 11:00 sati.

Zainteresiranim učenicima, studentima, tražiteljima zaposlenja i umirovljenicima predstavit će se najveći poslodavci iz područja ugostiteljstva i turizma, ali i lokalni poduzetnici koji imaju potrebu za zapošljavanjem.

Ukoliko ste u potrazi za poslom, pozivamo vas da nam se pridružite i pronađete svoju priliku za rad.

image

RADNO VRIJEME UČENIČKOG SERVISA

( učlanjenje, podizanje ugovora)
od 8,00-12,00 sati ( radnim danima)

Učenički servis neće raditi za vrijeme godišnjeg odmora:
od 24.07.-31.07. i od 04.08.-11.08.2023.
Sve upiti možete slati na e mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

RADNO VRIJEME UČENIČKOG SERVISA:

Obavijest za učenike i roditelje
Zbog korištenja godišnjih odmora mole se učenici i roditelji da obave učlanjenja i podignu ugovore za rad do 22. 07.2022. godine, od 08,00-12, 00 sati.

KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA:
TAJNIŠTVO ( Učlanjenje i izdavanje ugovora)
od 25.07.-15.08.2022. godine.
Za sve informacije u tom periodu možete dobiti na e mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

RAČUNOVODSTVO: ( isplate)
od 25.07.-29.07.;
od 08.08.-12.08.;
od 22.08.-26.08.
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora , kako je navedeno,  neće se vršiti isplate.

15. 04. 2022. godine učenički servis neće raditi

( informacije na e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)  )

TRAJANJE ODMORA UČENIKA :
Proljetni odmor učenika počinje : 14.04.2022.  i završava 22.04.2022. godine
Ljetni odmor učenika počinje 23. 06. 2022.

Radno vrijeme učeničkog servisa: 0d 08,00 do 12,00 sati.

OBAVIJEST O RADU UČENIČKOG SERVISA:

Zbog korištenja godišnjih odmora učenički servis neće raditi :
od 22.07.-13.08.2021.
Svi zainteresirani za rad trebaju dostaviti dokumente za učlanjenje i izdavanje ugovora do 20.07. 2021. godine. Nakon toga sve upite postavljajte isključivo na e mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Zbog korištenja godišnjeg odmora računovodstvo neće vršiti isplate od:
19.7.-30.7.2021. i od 16.8.-27.8.2021.

Obavijest

Rad redovitih učenika moguć je isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, koji je propisan Odlukom ministra znanosti i obrazovanja, a koji je za školsku godinu 2020/2021 godinu određen kako sljedi:

Ljetni odmor počinje od 21. lipnja 2021. godine do 31. kolovoza 2021. godine.

ISPLATA ZARADE UČENIKU

Za isplatu zarade učeniku potrebno je dostaviti pravilno popunjen ugovor ( potpisan od strane učenika, roditelj/skrbnika i potpisan i ovjeren od stane naručitelja posla /poslodavca sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika).
Isplata se može izvršiti samo na žiro ili tekući račun učenika nakon što poslodavac doznači sredstva na račun Učeničkog servisa prema ispostavljenom računu.
• Učenik koji za rad preko učeničkih udruga prima preko 15.000,00 kn godišnje obveznik je poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza porezu na dohodak.
• Ukoliko učenik ostvari tijekom kalendarske godine primitak u iznosu većem od 15.000,00 kn     ne može biti više uzdržavani član roditelja, odnosno roditelj ne može koristiti poreznu olakšicu za njega kao uzdržavanog člana.

Zarada nije oporeziva porezom na dohodak do iznosa 63.000,00 kuna godišnje.
Učenici su osigurani od posljedica nesreće na radu i profesionalnog oboljenja kao osobe osigurane u posebnim okolnostima.
Prema Zakonu o doprinosima za obvezno osiguranje učenika plaćaju se dva doprinosa:
-poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5%
-poseban doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima po stopi od 5%.
Osnovica za obračun doprinosa je svaki pojedinačni primitak koji se isplaćuje učeniku, a koji se naplaćuje od poslodavca.
Naknada za posredovanje se naplaćuje u iznosu 10% od iznosa učenikove zarade ( prema Pravilniku o obavljanju djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem).

UVJETI POSLOVANJA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR KAO POSREDNIKA ZA POVREMENI RAD REDOVNIH UČENIKA

Obrtnička škola Bjelovar kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Kl: UP/I-102-02/14-01/03, Ur. broj: 524-03-02-01/3-14-3 od 18. lipnja 2014. g. obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora. Svake školske godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa propisuje trajanje odmora učenika.

Obrtnička škola Bjelovar može posredovati za zapošljavanje svojih redovnih učenika i redovnih učenika drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji temeljem sklopljenih sporazuma.

Ljetni odmor počinje 19. lipnja 2021. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature te za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole. Obrtnička škola Bjelovar može posredovati za zapošljavanje svojih redovnih učenika i redovnih učenika drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji temeljem sklopljenih sporazuma.

Člansku iskaznicu možete dobiti u Obrtničkoj školi Bjelovar
Uredovno vrijeme: od 8 do 12 sati

Za člansku iskaznicu potrebno je:

 1. imati navršenih 15 godina života,
 2. osobna iskaznica,
 3. potvrda srednje škole o redovnom školovanju za tekuću školsku godinu,
 4. 2 fotografije, (2,5cm x 3,5cm)
 5. OIB učenika (fotokopija pisanog dokumenta s OIB-om).
 6. Suglasnost roditelja ( ako je učenik maloljetan)
 7. uplatiti članarinu 10 kn.

Članska iskaznica vrijedi tijekom školovanja uz predočenje potvrde o redovnom školovanju za svaku tekuću školsku godinu.

Nakon učlanjenja morate popuniti određene obrasce i podići ugovor prije početka rada.

Za izdavanje ugovora o povremenom radu redovnog učenika potrebni su:

 1. članska iskaznica produžena za tekuću školsku godinu (produženje se vrši temeljem potvrde)
 2. podaci o poslodavcu (puni naziv i adresa , tel./fax., OIB, ime i prezime zakonskog zastupnika),
 3. podaci o vrsti posla koju će učenik obavljati i datumu početka rada,
 4. pisana suglasnost roditelja/skrbnika za maloljetne učenike i fotokopija osobne iskaznice roditelja koji potpisuje suglasnost,
 5. broj otvorenog žiro/tekućeg računa na ime učenika.

Postupak izdavanja, sklapanja, dopune i ovjere ugovora, te ispostave računa

Obrtnička škola Bjelovar (u daljnjem tekstu: posrednik) izdaje ugovor učeniku prije početka rada. Ugovor sklapa učenik s poslodavcem uz posredovanje škole. Ukoliko je učenik maloljetan sklapa ugovor uz supotpis zakonskog zastupnika roditelja/skrbnika. Ugovor se izdaje u četiri istovjetna primjerka (za poslodavca, učenika i dva primjerka za posrednika).  Po završetku rada poslodavac je dužan dopuniti ugovore s datumom završetka rada, stvarnim brojem sati, cijenom sata rada i iznosom neto zarade učenika, te ovjeriti (potpisati i pečatirati) navedenu dopunu ugovora. Poslodavac je dužan dopuniti i ovjeriti ugovor u roku od 15 dana nakon obavljenog posla, odnosno nakon što mu učenik po obavljenom poslu dostavi ugovor. 
Cijena sata rada se utvrđuje prema dogovoru poslodavca i učenika s tim da dogovorena cijena sata rada ne može biti niža od 15,00 kn neto. 
Posrednik na temelju ispravno dopunjenog i ovjerenog ugovora ispostavlja račun uvećan za 5% -posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima, 0,5% - posebni doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu i za 10 % - naknada za posrednika. Poslodavac je obvezan u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa doznačiti iznos računa na žiro račun posrednika.

Posebne zakonske odredbe vezane za rad maloljetnika:

Maloljetni učenici mogu obavljati poslove samo pod uvjetima utvrđenim Zakonom o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19.), Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN, br. 28/2019), Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN, 89/2015, 94/2016, 109/2019) i Pravilnikom o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati (NN br. 62/10.). Sukladno navedenim zakonskim propisima:

 • puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika ne smije biti duže od sedam sati dnevno i 35 sati tjedno. Iznimno, puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika koji je navršio 15 godina života može biti osam sati dnevno i 40 sati tjedno,
 • maloljetni redovni učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta ima pravo na odmor od najmanje 30 minuta, između dva uzastopna radna dana ima pravo na dnevni odmor od najmanje 14 sati neprekidno i ima pravo na tjedni odmor u trajanju najmanje 48 sati neprekidno,
 • zabranjen je noćni rad maloljetnicima u vremenu od 20 sati uvečer i 6 sati prije podne,
 • zabranjen je rad maloljetnicima na poslovima koji su utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada i poslovi koji su utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se na njima staž osiguranja računa u povećanom trajanju sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada („NN“, br. 5/84.) i Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („NN“, br. 71/99, 46/07, 41/08),
 • zabranjen je rad maloljetnicima na poslovima koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti, koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koji uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje …,
 • zabranjen je rad na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima kao i na drugim poslovima koji potencijalno mogu ugroziti ćudorednost maloljetnika.

Sukladno čl. 2. Pravilnika na poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati maloljetnik može, osim na poslovima na kojima se sukladno posebnom propisu ne smije zaposliti, raditi na drugim poslovima samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova. Uputnicu za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti izdaje poslodavac sukladno čl. 3. istog Pravilnika.

Ostali uvjeti za povremeni rad redovnih učenika:

 • Svi radovi se obavljaju po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu naručitelja (poslodavca).
 • Poslodavac je dužan osigurati učeniku propisana zaštitna sredstva i propisane mjere za obavljanje poslova na siguran način, sukladno Zakonu o zaštiti na radu.
 • Poslodavac se obvezuje isplatiti povećanu plaću za rad u otežanim uvjetima rada, noćni i prekovremeni rad (takav rad je zakonom dozvoljen samo punoljetnim učenicima), rad nedjeljom i rad državnim praznikom sukladno čl. 94. Zakona o radu.
 • Poslodavac se obvezuje učeniku podmiriti troškove prijevoza ako je mjesto obavljanja rada izvan gradske zone javnog prometa.
 • Ukoliko učenici rade duže vrijeme preko ljetnog odmora pa ih se želi isplatiti mjesečno, poslodavac je dužan za svako razdoblje za isplatu sklopiti poseban ugovor s točno označenim datumom početka i završetka razdoblja, brojem odrađenih sati i iznosom zarade za to razdoblje.
 • Naknada za posrednika u visini od 10% od iznosa učenikove zarade može se naplatiti samo od naručitelja (poslodavca) i služi u svrhu poboljšanja učeničkog standarda.
 • Zarade se učenicima isplaćuju isključivo putem njihovih žiro računa.
 • Učenik koji za rad preko učeničkih udruga prima preko 15.000,00 kn godišnje obveznik je poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza porezu na dohodak.
 • Ukoliko učenik ostvari tijekom kalendarske godine primitak u iznosu većem od 15.000,00 kn       ne može biti više uzdržavani član roditelja, odnosno roditelj ne može koristiti poreznu olakšicu za njega kao uzdržavanog člana.
 • Ukoliko učenik ostvari primitak iznad 63.00,00 kn godišnje, na razliku iznad 63.000,00 kn se zaračunava porez i prirez u skladu sa poreznim propisima.

 

Izdavanje ugovora

IZDAVANJE UGOVORA:
Za izdavanje ugovora potrebno je na e-mail učeničkog servisa: .(JavaScript must be enabled to view this email address) ili poštom na adresu Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar ( za učenički servis) dostaviti:

- scan odnosno presliku članske iskaznice
- scan odnosno original popunjene i ovjerene tiskanice uputnice i evidencijskog lista od strane poslodavca ( obrazac se nalazi na: http://obs-bj.hr/ucenicki-servis-obrasci/ ) - bez navedenog obrasca ne izdajemo ugovor.

Do trenutka podizanja ugovora učenik treba dostaviti kopiju tekućeg ili žiro računa.

Ugovori se podižu tijekom zimskih proljetnih i ljetnih praznika kako je odlukom propisao ministar za svaku školsku godinu,  za vrijeme kada je dozvoljen rad redovitih učenika srednjih škola, najranije tjedan dana prije početka praznika.

Napomena: Ljetni praznici počinju 29.06.2020. godine.

Ugovori se ne izdaju retroaktivno ( unazad), zbog obveza servisa na zakonom propisanu prijavu.

Ugovore za rad izdaje Obrtnička škola Bjelovar.

Ugovor sklapa maloljetni redoviti učenik uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika i naručitelja posla, a uz posredovanje srednjoškolske ustanove.

PONIŠTENJE UGOVORA: Poslodavac odnosno učenik dužan je Učeničkom servisu izvršiti povrat izdanog ugovora u roku od tri dana od dana kada je učenik trebao stupiti na rad, a iz nekog razloga je to otkazao. Ukoliko to ne učini niti učenik niti poslodavac Učenički servis će izvršiti brisanje istih iz evidencije i biti će im onemogućeno korištenje usluga Učeničkog servisa.

Učlanjenje

UČLANJENJE:
Za učlanjenje je potrebno dostaviti:
- potvrdu škole o redovitom srednjoškolskom obrazovanju u tekućoj školskoj godini (podižete u svojoj školi)
- fotografija ( manji format)
- dokument sa OIB-om
- potvrdu o uplati članarine u iznosu 2,00 eura - Članarinu u iznosu od 2,00 eura uplatiti na žiro račun Obrtničke škole Bjelovar HR61 23400091110692490, poziv na broj HR00 66/51, opis plaćanja: ČLANARINA učenički servis za ( ime i prezime učenika). Napomena: Članarina se plaća samo jedanput,  prilikom učlanjenja.
-popunjeni obrazac - podaci o učeniku - koje možete skinuti sa stranice servisa:  http://obs-bj.hr/ucenicki-servis-obrasci/; ako je učenik maloljetan potrebna je suglasnost jednog roditelja i kopija osobne iskaznice roditelja koji daje suglasnost.

PRODUŽENJE ČLANSTVA:
Učenici koji su već učlanjeni dostavljaju samo potvrdu o redovitom školovanju u tekućoj školskoj godini.
Nepotpuna i neispravno popunjena dokumentacija neće biti obrađivana.

Preuzmite dokument:
ODLUKA o naplati članarine

Kontakt

OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR
DR. ANTE STARČEVIĆA 24, 43000 BJELOVAR
POSREDOVANJE ZA POVREMENI RAD REDOVNIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

- Upiti vezani za učlanjenje i podizanje ugovora: 043/ 244 723 ili na e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address) ( tajništvo).
- Upiti vezani za isplate : 043/ 221 168 ( računovodstvo).

Obavještavamo sve korisnike usluga Učeničkog servisa da,  dok traju posebne mjere vezane za situaciju s virusom COVID -19 radi izbjegavanja gužve i kontakata, učlanjenje i produljenje članstva vrše:
- elektronskim putem (slanjem svih potrebnih dokumenata koje možete preuzeti na stranicama servisa: http://obs-bj.hr/ucenicki-servis-obrasci/) na e-mail učeničkog servisa: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
- ili dostavom svih potrebnih dokumenata poštom na adresu: Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar ( za učenički servis).O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…