Početna stranica › Vijeće učenika


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

VIJEĆE UČENIKA

Svrha Učeničkog vijeća je ostvarivanje bolje suradnje učenika i njihovo lakše i izravnije komuniciranje s profesorima,…

VIJEĆE UČENIKA

Svrha Učeničkog vijeća je ostvarivanje bolje suradnje učenika i njihovo lakše i izravnije komuniciranje s profesorima, Nastavničkim vijećem, Razrednim vijećem, Roditeljskim vijećem i općenito gradskim institucijama i pravnim osobama. Ukratko, rad na poboljšanju života u školi i gradu. Sastavljeno je od 17 članova (po jedan predstavnik svakog razrednog odjela). Vijeće učenika Obrtničke škole Bjelovar vodi pedagoginja Adela Šoški.

Učeničko vijeće djeluje na humanitarno-duhovnom, obrazovnom, zabavnom, informativnom i tehničkom području rada naše škole.

Humanitarno-duhovne aktivnosti su najčešće su prikupljanje pomoći za učenike lošijeg socijalnog statusa i dobrovoljno davanje krvi.

Učeničko vijeće svojim prijedlozima, primjedbama, i aktivnostima sudjeluje u rješavanju pitanja važnih za učenike škole, a posebno:

 • Raspravlja i daje mišljenje na akte škole kojima se reguliraju prava i obveze učenika.
 • Daje mišljenje na Pravilnik o kućnom redu škole.
 • Podnose prijedloge stručnim tijelima škole u rješavanju pedagoških i suradničkih odnosa u školi.
 • Posebno sudjeluju u radu nastavničkih vijeća kada se raspravlja o pitanjima važnim za učenike, ali bez prava odlučivanja i dr.
 • Učeničko vijeće sastaje se jednom mjesečno ili češće prema potrebi i inicijaciji učenika.

Članovi Vijeća učenika:

 • Marin Kranjčec, predsjednik razrednog odjela 1a
 • Marino Kovačić, predsjednik razrednog odjela 1b
 • Andrija Filipović, predsjednik razrednog odjela 1c
 • Matija Burkovac, predsjednik razrednog odjela 1d
 • Ivan Maj, predsjednik razrednog odjela 1e
 • Mario Bogdan, predsjednik razrednog odjela 1f
 • Marko Hruby, predsjednik razrednog odjela 2a
 • Alen Dedić, predsjednik razrednog odjela 2b
 • Antonio Kušec,  predsjednik razrednog odjela 2c
 • Tomislav Mrazović, predsjednik razrednog odjela 2d
 • Matija Ivelić, predsjednik razrednog odjela 3a
 • Kristiijan Jeličić, predsjednik razrednog odjela 3b
 • Stjepan Muić, predsjednik razrednog odjela 3c
 • Josip Vargić, predsjednik razrednog odjela 3d
 • Antonio Fleković, predsjednik razrednog odjela 3f


O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…