Početna stranica › Učenički servis


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Školski projekt - tjedan zdravlja „Budi zdrav““

Školski projekt - Tjedan zdravlja “Budi zdrav” planira se održati tijekom mjeseca svibnja 2021. godine ovisno…

ISPLATA ZARADE UČENIKU

Za isplatu zarade učeniku potrebno je dostaviti pravilno popunjen ugovor ( potpisan od strane učenika, roditelj/skrbnika i potpisan i ovjeren od stane naručitelja posla /poslodavca sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika).
Isplata se može izvršiti samo na žiro ili tekući račun učenika nakon što poslodavac doznači sredstva na račun Učeničkog servisa prema ispostavljenom računu.
• Učenik koji za rad preko učeničkih udruga prima preko 15.000,00 kn godišnje obveznik je poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza porezu na dohodak.
• Ukoliko učenik ostvari tijekom kalendarske godine primitak u iznosu većem od 15.000,00 kn     ne može biti više uzdržavani član roditelja, odnosno roditelj ne može koristiti poreznu olakšicu za njega kao uzdržavanog člana.

Zarada nije oporeziva porezom na dohodak do iznosa 63.000,00 kuna godišnje.
Učenici su osigurani od posljedica nesreće na radu i profesionalnog oboljenja kao osobe osigurane u posebnim okolnostima.
Prema Zakonu o doprinosima za obvezno osiguranje učenika plaćaju se dva doprinosa:
-poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5%
-poseban doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima po stopi od 5%.
Osnovica za obračun doprinosa je svaki pojedinačni primitak koji se isplaćuje učeniku, a koji se naplaćuje od poslodavca.
Naknada za posredovanje se naplaćuje u iznosu 10% od iznosa učenikove zarade ( prema Pravilniku o obavljanju djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem).O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…