Početna stranica › Financijske odluke i izvješća


Školski projekt - tjedan zdravlja „Budi zdrav““

Školski projekt - Tjedan zdravlja “Budi zdrav” planira se održati tijekom mjeseca svibnja 2021. godine ovisno…

Izvještaj o izvršenju i obrazloženje uz izvršenje financijskog plana I-IV 2023

Preuzmite dokumente:
Izvještaj o izvršenju financijskog plana I-IV 2023
Obrazloženje uz izvršenje financijskog plana I-IV 2023

 

Polugodišnji izvještaj od 01.01.-30.06.2023 Obrtničke škole Bjelovar

Preuzmite dokument:
Polugodišnji izvještaj od 01.01.-30.06.2023 Obrtničke škole Bjelovar

Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju za 2022. godinu

Preuzmite dokumente:
Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu
Obrazloženje izvršenja I-XII 2022
Izvještaj o izvršenju financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar 1.1.2022.-31.12.2022. godine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Obrtničke škole Bjelovar za 2022. godinu

Preuzmite dokument:
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Obrtničke škole Bjelovar za 2022. godinu

Odluka o donošenju Financijskog plana za 2023. godinu, projekcije za 2024. i 2025. godinu

Preuzmite dokumente:
ODLUKA O DONOSENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
Financijski plan za 2023. godinu
Projekcije za 2024. godinu
Projekcije za 2025. godinu

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2022. GODINU

01.02.2023.
Preuzmite dokumente:
Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu
Izvršenje I-XII 2022.
Obrasci financijskih izvještaja 2022.

ODLUKA o usvajanju financijskog izvještaja za 2022

REBALANS II FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Preuzmite dokumente:
REBALANS 2022_PRORAČUNSKI PRIHODI I RASHODI 22.12.2022.
REBALANS 2022_VLASTITI PRIHODI 22.12.2022.
REBALANS 2022_VLASTITI RASHODI 22.12.2022.
REBALANS II FINANCIJ.PLANA 22.12.2022.634

Odluka o usvajanju Rebalansa Financijskog plana za 2022.

Preuzmite dokumente:
Odluka_-rebalans_financ.plan_2022_.docrebalans_fin_pl_2022.pdf
OBRAZLOZENJE_PRIJEDLOGA_REBALANSA_I_2022.docx

Obrasci Financijskih izvještaja

Preuzmite dokumente
Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0_.2_(1)_(1)_.xls

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Preuzmite dokumente:
ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022.
Izvještaj o izvršenju Financijskog plana.

ODLUKA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA FINANCIJSKOG PLANA

Preuzmite dokument:
ODLUKA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA FINANCIJSKOG PLANA OBRTNIČKE ŠKOLE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022.
Tablični prikaz

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu.

Preuzmite dokument:
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu.

Odluka o Godišnjem obračunu Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu

Preuzmite dokument:
Odluka o Godišnjem obračunu Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu
Tablični prikaz prihoda i rashoda I-XII za_2021.g.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu.

Preuzmite dokumente:
Izvještaj o izvršenju financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2021. godinu.

Financijska izvješća za 2021. godinu, datum objave 03.02.2022.godine

Datum objave 03.02.2022.

Preuzmite dokumente:
Tablični prikaz prihoda i rashoda I-XII za 2021.g
Bilješke uz Financijske izvještaje za 2021. godinu
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ Obrtničke škole Bjelovar I-XII 2021.O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…