Početna stranica › Obrtnička škola Bjelovar


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljen je Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2017/18.

Rok za podnošenje prijava : do 1.12.2017.

Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju

Produžen natječaj za stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Natječaj za stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima produžen je do 31. listopada 2017. godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Natječaj za stipendiranje učenika-Izmjena.pdf

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

5. sajam inovacija u Bjelovaru – 22. rujna 2017. godine

5. Salon inovacija Bjelovar s ciljem poticanja inovativnosti i kreativnosti kao osnovne komponente konkurentnosti gospodarstva, održao se u petak, 22. rujna 2017. godine u hotelu „Central“. Obrtnička škola Bjelovar sudjelovala je sa svojim CNC strojem te robotskom rukom. Školu su predstavljali ravnatelj Branko Cvetković i nastavnik elektrotehničke skupine predmeta Božidar Čordaš te učenici 3.c i 3.d razreda – Andrej Hampovčan, Domagoj Santo, Ivan Krejči i Stipe Matoš.

CNC stroj izrađen u Obrtničkoj školi Bjelovar odrađuje većinu radnji kao i veliki CNC stroj koji je sveprisutniji u proizvodnji. U projekt izrade ušlo se kako bi učenici dobili potrebno iskustvo u programiranju i izradi potrebnih dijelova. Prvenstveno je naglasak na graviranju, ali i izradi dijelova za robotsku ruku, autiće i manje dijelove za makete od pleksiglasa, drveta i aluminija. Rad s CNC strojem može se odrađivati manualno ili preko automatskih radnji putem računala. CNC stroj izradili su nastavnici i učenici Obrtničke škole: Tomislav Balenović, Božidar Čordaš, Dejan Ivković, Goran Štefančić, Branko Cvetković od strane nastavnika te Marin Radelić, Marko Šegrt i Vinko Živica od strane učenika.

Robotska ruka je svojevrsno pomagalo koje približava učenicima osnove korištenja većih robotskih ruku koje se koriste u proizvodnji. Učenici u radu s robotskom rukom uče i osnove programiranja, a samo upravljanje se vrši preko ARDUINO programa. U izradi robotske ruke sudjelovali su također nastavnici i učenici Obrtničke škole Bjelovar: Božidar Čordaš, Goran Štefančić i Branko Cvetković od strane nastavnika te Vinko Živica od strane učenika.

Petra Kupsjak, mag. paed.5. sajam inovacija u Bjelovaru
5. sajam inovacija u Bjelovaru
5. sajam inovacija u Bjelovaru
5. sajam inovacija u Bjelovaru
5. sajam inovacija u Bjelovaru
5. sajam inovacija u Bjelovaru

Poziv na 7. sjednicu Školskog odbora

Dana 18. listopada 2017. godine / srijeda / s početkom u 14,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se šesta sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 7. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 6. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 6. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 28. rujna 2017.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 6. sjednice Školskog odbora.pdf

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola je trogodišnja škola za zanimanja u području rada strojarstvo, elektrotehnika i ostale usluge.

Na linku dolje možete preuzeti školski kurikulum:
ŠKOLSKI KURIKULUM 2017./2018.pdf
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2017./2018.pdf

 

“Obrazovanje je u srcu razvitka i pojedinca i zajednica. Njegovo je poslanstvo omogućiti svakome od nas, bez iznimke i u potpunosti, razviti sve naše talente i ostvariti naš stvaralački potencijal, uključujući i odgovornost za vlastite živote i postignuća osobnih ciljeva.”


NAŠA MISIJA:
Naša škola pridonosi razvoju društva odgojem i obrazovanjem učenika za obrtnička zanimanja - potičući prijateljstvo, timski rad, kreativnost, iskrenost i ekološku osviještenost.

NAŠA VIZIJA:
Obrtnička škola Bjelovar obrazuje i odgaja obrtnika za 21. stoljeće. Na prvom mjestu čovjeka sa svim ljudskim kvalitetama, stručnjaka koji je svjestan važnosti cjeloživotnog učenja, ekološki osviještenog i odgovornog građanina moderne Hrvatske.

Obrtnička škola Bjelovar

Osnovna djelatnost Obrtničke škole je osposobljavanje mladih ljudi za određena zanimanja. U sklopu školovanja učenici se uključuju i u izvannastavne aktivnosti kao što su Klub mladih tehničara, Školsko sportsko društvo, recitatorska grupa i ekološka grupa.

Posebna pozornost se posvećuje radu s roditeljima kao i suradnji s širom društvenom zajednicom. Cjelokupna suradnja se odvija u svrhu poboljšanja kvalitete osposobljenosti mladih ljudi za uspješan i samostalan život na osobnu korist i korist zajednice.

Naša misija je ostvariti želje mladih ljudi u postizanju njihovih planova. Uključiti ih u društvene i gospodarske tokove života. Odgajati i obrazovati mlade ljude za izazove budućnosti, vrsne majstore u svojim zanimanjima, spremne za nastavak školovanja na višim školama i pripremati ih za cjeloživotno učenje.

Djelatnosti škole:

 • osposobljavanje za zanimanja
 • izvannastavne aktivnosti
 • Klub mladih tehničara
 • suradnja s roditeljima
 • suradnja sa širom društvenom zajednicom
 • stručno usavršavanje djelatnika

Suradnja s roditeljima:

Roditelji su jedan od ključnih subjekata procesa odgoja i obrazovanja. U školi organiziramo i provodimo:

 • skupne roditeljske sastanke
 • individualne razgovore u svrhu pomoći učenicima i roditeljima
 • radionice za roditelje u okviru prevencije zdravlja djece i obitelji
 • djeluje i Vijeće roditelja

Suradnja sa širom društvenom zajednicom:

Suradnja se odvija u nekoliko pravaca:

 • prema Obrtničkoj komori, obrtnicima i gospodarstvenicima
 • prema službama zdravstvene zaštite
 • prema socijalnim službama
 • prema službama MUP-a

Cjelokupna suradnja se odvija u svrhu poboljšanja kvalitete osposobljenosti mladih ljudi za uspješan i samostalan život na osobnu korist i korist zajednice.


Stručno usavršavanje nastavnika:

Usavršavanje nastavnika odvija se i u školi kroz različite djelatnosti:

 • rad stručnih aktiva
 • rad razrednih i Nastavničkog vijeća
 • individualno ( internet, stručni suradnik - pedagog, knjižnica )
 • grupno ( informatička radionica, pedagoška radionica )

Usavršavanje predstavlja značajnu aktivnost u napredovanju i razvoju svakoga nastavnika, što se neposredno odražava na kvalitetu života osobe i škole.

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Na temelju Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16)  obavještavamo da ravnatelj, kao i predsjednik Školskog odbora te članovi Školskog odbora i s njima povezane osobe -  ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojega gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Obrtnička škola Bjelovar, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Preuzmite .pdf dokumente:
Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Plan nabave za 2017. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor donosi

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU


Preuzmite .pdf dokumente:
Plan nabave za 2017.

Obavijest

04.10.2017. godine - srijeda, u 12,00 sati, svi učenici koji imaju nastavu u školi ( crveni raspored)  idu na projekciju filma u Multimedijski centar Bjelovar s predmetnim nastavnikom ( kreće se 15 minuta ranije).
Učenici će posjetiti festival dokumentarnog filma DOKUart i gledati film njemačkog autora Jakoba Schmidta “Biti učitelj”, Njemačka 2016., 101 min.

Poziv na 6. sjednicu Školskog odbora

Dana 28. rujna 2017. godine / četvrtak / s početkom u 17,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se šesta sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 6. sjednicu Školskog odbora.pdf

Dan Grada Bjelovara

Dan Grada Bjelovara

Dan Grada Bjelovara.pdf

Zaključci sa 5. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 5. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 12. rujna 2017.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 5. sjednice Školskog odbora.pdf

Pomoćnici u nastavi

OBAVIJEST o izboru kandidata po raspisanom natječaju za pomoćnika u nastavi od 25.08. 2017. - izbrana je Mirjana Požežanac.

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ica engleskog jezika, puno radno vrijeme, na određeno - zamjena, jedan izvršitelj.
2. Nastavnik/ica njemačkog jezika, nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno), na određeno - zamjena.
3. Stručni/a suradnik/ica pedagog/inja, puno radno vrijeme, određeno - zamjena.
4. Nastavnik/ica praktične nastave (strojarska skupina predmeta), puno radno vrijeme, određeno do raspisivanja natječaja temeljem suglasnosti MZO-a.
5. Nastavnik/ica kemijsko tehnologijske skupine predmeta, nepuno radno vrijeme, (10 sati nastave tjedno) na određeno do raspisivanja natječaja i zapošljavanja po dobivenoj suglasnosti MZO-a..

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR - Engleski jezik.pdf
Obrazac PR - Njemački jezik.pdf
Obrazac PR - Pedagog.pdf
Obrazac PR - Praktična nastava.pdf
Obrazac PR - Kemijsko tehnologijska skupina predmeta.pdf

Natječaj za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2017./18.

Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar, raspisuje

NATJEČAJ
za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2017./18.

A.) Program za stjecanje srednje stručne spreme
Izbor zanimanja:
a) automehaničar
b) mehaničar poljoprivredne mehanizacije
c) vodoinstalater
d) plinoinstalater
e) bravar
f) strojobravar
g) autolimar
h) autolakirer
i) elektroinstalater
j) autoelektričar
k) tokar
l) alatničar
m) elektromehaničar
n) instalater grijanja i klimatizacije
o) limar
p) finomehaničar
q) soboslikar-ličilac

Uvjeti upisa:
- završena osmogodišnja škola
- rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
- domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
- ugovor o naukovanju
- liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).
- zamolba


B.) Program prekvalifikacije:
za zanimanja navedena pod točkom A.
Uvjeti upisa:
a. završena srednja stručna sprema
b. rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
c. domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
d. ugovor o naukovanju
e. liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).
f. zamolba

C.) program osposobljavanja
Izbor zanimanja:
a) rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina
b) zavarivač plinskim postupkom
c) zavarivač REL postupkom
d) zavarivač TIG postupkom
e) zavarivač MIG-MAG postupkom

Uvjeti upisa:
-  navršenih 18 godina života i završena srednja stručna sprema ili osmogodišnja škola
-  rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
-  domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
-  liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).
-  zamolba

Natječaj će biti objavljen u „Bjelovarcu“ i pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, područna služba Bjelovar, te na web stranicama škole, a biti će otvoren 15 dana od dana objave.
Dokumentacija se predaje u tajništvu Škole ili na gornju adresu s naznakom „Za natječaj“.
Telefon za informacije 043/244-722.

Ovdje možete preuzeti dokument natječaja:
Natječaj za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2017./18.


Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…