Početna stranica › Dan škole


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Školski projekt - tjedan zdravlja „Budi zdrav““

Školski projekt - Tjedan zdravlja “Budi zdrav” planira se održati tijekom mjeseca svibnja 2021. godine ovisno…

Dan škole

Dan škole 2012.

Natjecanje u nogometu

Natjecanje u nogometu organizirao je naš nastavnik tjelesne kulture, Marijan Ralica. Učenici su se natjecali u skupinama koje su formirane prema zanimanjima. Za elektro-skupinu igrali su: Ivan Đukanović, Antonio Borovac, Ivan, Panđa, Josip Neralić, Josip Rakocija, Tomislav Borovac, Petar Živica i Josip Smekal.  Za skupinu rukovatelja CNC strojevima: Josip Laber, Stjepan Radić, Andrija Miškulin, Mateo Burek, Ivan Svibić, Mihael Mihoković, Ivan Jambrušić, Petar Rukavina, Marko Vujnović i Bernard Pratljačić. Za instaletere (grijanja, klime i vodoinstalatere) su igrali: Alen Čović, Kristijan Jurić, Dobrivoj Tomić, Antun Filić, Marko Matak, Tomislav Štimac, Denis Gašparov, Majdandžić Mateo i Patrik Grašić, a za automehaničare: Fabijan Radi, Ivan Jozić, Palja Orošaj, Ivan Jaković, Darko Burkovac, Hrvoje Cvetko, Marijan Čuček, Ivan Tuković, Josip Butorac, Matej Baronić, Valentin Palić, Robert Dejković, Luka Starčević i Mario Kos.  Prvo su igrali elektroinstalateri protiv CNC-ovaca (2:3) i instalateri protiv automehaničara (0:2). Zatim su za 1. i 2. mjesto igrali CNC-ovci protiv automehaničara, a elektro-skupina protiv instalatera za 3. i 4. mjesto. Konačni poredak bio je sljedeći: prvo mjesto osvojili su automehaničari, drugo CNC-ovci, treće elektro-skupina i četvrto instalateri. Čestitamo svima!O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…