Početna stranica › Obrtnička škola Bjelovar


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Školski projekt - tjedan zdravlja „Budi zdrav““

Školski projekt - Tjedan zdravlja “Budi zdrav” planira se održati tijekom mjeseca svibnja 2021. godine ovisno…

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2022. GODINU

01.02.2023.
Preuzmite dokumente:
Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu
Izvršenje I-XII 2022.
Obrasci financijskih izvještaja 2022.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Preuzmite dokument:
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Zaključci sa 22. sjednice Školskog odbora održane 17.01.2023. godine

Preuzmite dokumente:
Zaključci sa 22. sjednice Školskog odbora održane 17.01.2023. godine

Plan nabave Obrtničke škole Bjelovar za 2023. godinu

Preuzmite dokumente:
Plan nabave Obrtničke škole Bjelovar za 2023. godinu - .PDF
Plan nabave Obrtničke škole Bjelovar za 2023. godinu - .DOC

Izmjene Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova od 22.12.2022.

Preuzmite dokument:
Izmjene Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova od 22.12.2022.

REBALANS II FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Preuzmite dokumente:
REBALANS 2022_PRORAČUNSKI PRIHODI I RASHODI 22.12.2022.
REBALANS 2022_VLASTITI PRIHODI 22.12.2022.
REBALANS 2022_VLASTITI RASHODI 22.12.2022.
REBALANS II FINANCIJ.PLANA 22.12.2022.634

Erasmus+ projekt Wake up your vocation

Obrtnička škola Bjelovar partner je u Erasmus+ projektu Wake up your vocation koji uključuje više od 30 edukativnih centara, 600 mladih, roditelja, nastavnika, te javnih i privatnih subjekata,
kako bi se smanjio jaz između obrazovnog sustava i tržišta rada i mladima olakšao pristup tržištu rada.
Više informacija o projektu možete pročitati na poveznici: https://znanjenadjelu.hr/wakeup/

Poziv za 22. sjednicu Školskog odbora

Preuzmite dokument:
22.sjednica_poziv_.doc

ZAKLJUČCI SA 21. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR

Preuzmite dokument:
ZAKLJUČCI SA 21. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR

NATJEČAJ - Nastavnik/ica računalstva

Pregledajte dokument klikom na NATJEČAJ

Poziv za 21. sjednicu Školskog odbora

Preuzmite dokument:
Poziv za 21. sjednicu Školskog odbora

Zaključci s 19. i 20. sjednice Školskog odbora

Preuzmite dokument:
Zaključci s 19. sjednice Školskog odbora
Zaključci s 20. sjednice Školskog odbora

Plana nabave - Izmjene i dopune za 2022.g.

Preuzmite dokument:
Plana nabave - Izmjene i dopune 2022

ZAKLJUČCI SA 18. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Preuzmite dokument:
ZAKLJUČCI SA 18. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR održane 28.10.2022. godine

Odluka o usvajanju Rebalansa Financijskog plana za 2022.

Preuzmite dokumente:
Odluka_-rebalans_financ.plan_2022_.docrebalans_fin_pl_2022.pdf
OBRAZLOZENJE_PRIJEDLOGA_REBALANSA_I_2022.docxO povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…