Početna stranica › Financijske odluke i izvješća


Plan nabave za 2020. godinu

Temeljem članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Financijske odluke i izvješća za 2020

Preuzmite dokumente

Odluka_polugodisnji_obracun_1.1_.-30_.6_.2020_._.doc
IZVRSENJE_I-VI_2020.xls

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za 2019. godin

Preuzmite dokumente:
Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Financijske odluke i izvješća

Preuzmite .pdf dokumente:


Odluku o usvajanju Rebalansa financijskog plana
Tablični prikaz Rebalansa Financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2020. godinu
Obrazloženje Rebalansa
Financijski plan za 2020. godinu
Obrazloženje financijskog plana
Projekcije financijskog plana za 2021. i 2022.
Rebalans financijskog plana za 2019.

Procedura praćenja naplate prihoda
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja i kontrole računa
Odluka stavljanje izvan snage Procedure o naplati prihoda
Odluka stavljanje izvan snage Procedure o stvaranju ugovornih obveza
Odluka o usvajanju financijskog obračuna Obrtničke škole Bjelovar za razdoblje 1.1.-30.6.2019.
Financijski obračun Obrtničke škole Bjelovar za razdoblje 1.1.-30.6.2019.
Plan nabave 2019.
Rebalans financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2019. godinu
Financijski izvještaji 2018.
Bilješke uz financijski izvještaj 2018.
Financijski plan Obrtničke škole Bjelovar za 2019. godinu s projekcijama Financijskog plana
Rebalans financijskog plana za 2018. godinu
Obrazloženje financijskog plana za 2019.
Odluka o usvajanju financijskog plana za 2019.
Odluka o usvajanju obrazloženja financijskog plana za 2019.
Odluka o usvajanju rebalansa financijskog plana za 2018. godinu
Rebalans Plana nabave Obrtničke škole Bjelovar za 2018. godinu
Odluka o rebalansu financijskog plana za 2018. godinu
Odluka o godišnjem obračunu za 2018. godinu
Rebalans financijskog plana za 2018. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
Odluka o godišnjem obračunu za 2017. godinu
Bilješke uz tablični prikaz prihoda i rashoda I-XII 2017.
Financijski izvještaji I-XII 2017.
Rebalans financijskog plana za 2017. godinu
Rebalans financijskog plana po izvorima za 2017. godinu
Financijski plan za 2018.
Financijski plan za 2018. po izvorima
Financijski plan za 2018. po izvorima - treća razina
Projekcije financijskog plana za 2019.
Projekcije financijskog plana za 2019. po izvorima
Projekcije financijskog plana za 2020.
Projekcije financijskog plana za 2020. po izvorima
Obrazloženje financijskog plana
Odluka o usvajanju rebalansa financijskog plana za 2017. godinu.pdf
Odluka o usvajanju rebalansa plana nabave za 2017. godinu.pdf
Rebalans financijskog plana za 2017.
Rebalans financijskog plana za 2017. godinu po izvorima
Rebalans plana nabave za 2017.
Odluka o usvajanju rebalansa financijskog plana za 2017. godinu.pdf
REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU PO IZVORIMA.xls
Financijski plan za 2017.
Financijski plan za 2017. po izvorima
Odluka o usvajanju financijskog plana za 2017.
Odluka o usvajanju obrazloženja financijskog plana
Obrazloženje financijskog plana
Odluka o usvajanju plana nabave za 2017.
Plan nabave za 2017.
Odluka o usvajanju projekcije financijskog plana za 2018. i 2019.
Projekcije financijskog plana za 2018.
Projekcije financijskog plana za 2018. po izvorima
Projekcije financijskog plana za 2019.
Projekcije financijskog plana za 2019. po izvorima
Odluka o usvajanju rebalansa financijskog plana za 2016.
Rebalans financijskog plana za 2016.
Rebalans financijskog plana za 2016. godinu po izvorima

Procedura naplate potraživanja

Preuzmite .pdf dokument:
Procedura naplate potraživanja.pdf

Odluku o prihvaćanju godišnjeg obračuna za 2015. godinu

Preuzmite .pdf dokument:
Godišnji obračun za 2015. godinu.pdf
Odluku o prihvaćanju godišnjeg obračuna za 2015. godinu.pdf

Odluka o pokriću manjka prihoda nad rashodima po obračunu za 2015. godinu

Preuzmite .pdf dokument:
Odluka o pokriću manjka prihoda nad rashodima po obračunu za 2015. godinu.pdf

Odluka o pokriću manjka prihoda od nefinancijske imovine viškom prihoda poslovanja

Preuzmite .pdf dokument:
Odluka o pokriću manjka prihoda od nefinancijske imovine viškom prihoda poslovanja.pdf

Financijske odluke i izvješća

Preuzmite .pdf dokumente:
Rebalans financijskog plana za 2016. godinu
Odluka o rebalansu financijskog plana za 2016. godinu
Obrazloženje financijskog plana
Financijski plan za 2016.
Financijski plan za 2016. po izvorima
Plan sa procjenama za 2017. po izvorima
Rebalans financijskog plana za 2015.
Rebalans financijskog plana za 2015. godinu
Rebalans financijskog plana za 2015. godinu po izvorima
Financijski plan za 2015. godinu
Financijski plan za 2015. godinu po izvorima
Projekcija financijskog plana za 2015. i 2016. godinu
Rebalans financijskog plana za 2014. godinu
Rebalans financijskog plana za 2014. godinu po izvorimaKlub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…


O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…