Početna stranica › Ponude


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Školski projekt - tjedan zdravlja „Budi zdrav““

Školski projekt - Tjedan zdravlja “Budi zdrav” planira se održati tijekom mjeseca svibnja 2021. godine ovisno…

Obrazac za dostavu ponude 1/2016

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15.) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu za učenike 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 03. 02.2016. u 14,00 sati, Obrtnička škola Bjelovar objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Osijek ( Đakovo, Kopačevo, Vukovar, Ilok, Osijek). Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 1/2016.

Rok za dostavu ponuda: 13. 02. 2016. Javno otvaranje ponuda: 18.02. 2016. u 14,00 sati u prostorijama škole.

Obrazac javne ponude se nalazi ovdje:
Obrazac za dostavu ponude 1/2016.pdf
Obrazac za dostavu ponude 1/2016.docxO povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…