Početna stranica › Javna nabava


Školski projekt - tjedan zdravlja „Budi zdrav““

Školski projekt - Tjedan zdravlja “Budi zdrav” planira se održati tijekom mjeseca svibnja 2021. godine ovisno…

Odluke o usvajanju plana javne nabave za 2014

Na temelju članka 70. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor na sjednici održanoj 24. siječnja 2014. godine donio je

ODLUKU O USVAJANJU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2014. GODINU

Preuzmite .pdf dokumente:
Odluka o usvajanju javne nabave za 2014.
Plan javne nabave za 2014.

Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna za 2013

Na temelju čl. 70. Statuta škole, Školski odbor je na sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donio

ODLUKU O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR ZA 2013.

Preuzmite .pdf dokumente:
Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Obrtničke škole Bjelovar
Odluka o pokriću manjka prihoda od nefinancijske imovine viškom prihoda poslovanja
Prihodi i rashodi

Pravilnik o postupanju u predmetima bagatelne nabave

Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar na sjednici održanoj dana 27. veljače 2014. godine, a na prijedlog ravnatelja škole donosi

PRAVILNIK O POSTUPANJU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE

Preuzmite .pdf dokument:
Pravilnik o postupanju u predmetima bagatelne nabave

Financijski plan za 2014 godinu

Preuzmite .pdf dokumente:
Financijski plan za 2014 godinu
Financijski plan po izvorima za 2014 godinu
Projcena plana za 2014 i 2015 godinu

Rebalans financijskog plana za 2013 godinu

Preuzmite dokumente:

Rebalans financijskog plana za 2013 godinu
Rebalans financijskog plana po izvorima za 2013 godinu

Plan javne nabave za 2013 godinu

Na temelju članka 70. Statuta Obrtničke škole Bjelovar i članka 20. stavak 1. i 2. Zakona ojavnoj nabavi ( NN broj: 90/11) Školski odbor na sjednici održanoj 27. veljače 2013. godine donijo je ODLUKUO O USVAJANJU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2013. GODINU

Preuzmite dokumente:
Odluka Plana javne nabave za 2013. godinu
Tablični prikaz Plana javne nabave za 2013. godinu i njezin je sastavni dio

Financijski plan za 2013 godinu

Na temelju članka 63. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor na sjednici održanoj 28. prosinca 2012 . godine donio jeODLUKUO USVAJANJUFINANCIJSKOG PLANA

Preuzmite dokumente:
Odluka Financijskog plana za 2013. godinu i
Tablični prikaz plana po izvorima sredstava financiranja i njezin je sastavni dio

Procedura zaprimanja računa

Preuzmite .pdf dokument: Procedura zaprimanja računa.pdf

Ovim aktom propisuje se procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u Obrtničkoj školi Bjelovar osim ako posebnim propisom ili Statutom Škole nije drugačije uređeno.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Preuzmite .pdf dokument: Procedura stvaranja ugovornih obveza.pdf

Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava roba i usluga, javna nabava, i sve druge ugovorne obveze koje su potrebne za redovan rad Škole i obavljanje odgojno obrazovne djelatnosti u Školi, osim ako posebnim propisom ili Statutom Škole nije uređeno drugačije.

Plan nabave za 2012 godinu

Obrtnička škola Bjelovar objavljuje da kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN broj 110/07, 125/08) sa slijedećim gospodarskim subjektima:

  • “ARHIGRAD d.o.o.” Bjelovar

Ovdje možete preuzeti plan nabave za 2012. gudinu:
Plan nabave 2012.pdfO povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…