Početna stranica › Javna nabava


Školski projekt - tjedan zdravlja „Budi zdrav““

Školski projekt - Tjedan zdravlja “Budi zdrav” planira se održati tijekom mjeseca svibnja 2021. godine ovisno…

Plan nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i na temelju donesenog Financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2018. godinu Školski odbor donosi

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU


Preuzmite .pdf dokumente:
Plan nabave za 2018.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

U skladu sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti Školski odbor Obrtničke škole donosi:

Preuzmite .pdf dokumente:
Procedura stvaranja ugovornih obveza

Rebalans plana nabave za 2017. od 22.12.2017.

Preuzmite dokumente:

Rebalans plana nabave za 2017. godinu

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Na temelju Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16)  obavještavamo da ravnatelj, kao i predsjednik Školskog odbora te članovi Školskog odbora i s njima povezane osobe -  ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojega gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Obrtnička škola Bjelovar, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Preuzmite .pdf dokumente:
Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Plan nabave za 2017. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor donosi

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU


Preuzmite .pdf dokumente:
Plan nabave za 2017.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga I radova

Temeljem članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, a vezano za članak 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar na sjednici održanoj dana 25.05. 2017. godine donosi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
ROBA, USLUGA I RADOVA

Preuzmite .pdf dokument:
Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga I radova.pdf

Odluka o usvajanju pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

Na temelju članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor na sjednici održanoj 25.05.2017. godine donio je

ODLUKU O USVAJANJU PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA

Preuzmite .pdf dokument:
Odluka o usvajanju pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova.pdf

Plan nabave za 2016. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13) i članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor na prijedlog ravnatelja donosi

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU


Preuzmite .pdf dokumente:
Plan nabave za 2016.

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna za 2015. godinu

Na temelju članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor na sjednici održanoj 14. rujna 2015. godine donio je

ODLUKU O PRIHVAĆANJU OBRAČUNA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR ZA RAZDOBLJE 01.01.2015. – 30.06.2015.

Preuzmite .pdf dokumente:
Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Obrtničke škole Bjelovar
Prihodi i rashodi

Plan nabave za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13) i članka 84. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor na prijedlog ravnatelja donosi

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU


Preuzmite .pdf dokumente:
Plan nabave za 2015.

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Na temelju članka 13. stavak 9. toč.1.  Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11,83/13,143/13) obavještavamo da ravnatelj, kao i predsjednik Školskog odbora te članovi Školskog odbora i s njima povezane osobe -  ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojega gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Škola, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13.  Zakona.

Preuzmite .pdf dokument:
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Odluke o usvajanju plana javne nabave za 2014

Na temelju članka 70. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor na sjednici održanoj 24. siječnja 2014. godine donio je

ODLUKU O USVAJANJU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2014. GODINU

Preuzmite .pdf dokumente:
Odluka o usvajanju javne nabave za 2014.
Plan javne nabave za 2014.

Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna za 2013

Na temelju čl. 70. Statuta škole, Školski odbor je na sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donio

ODLUKU O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR ZA 2013.

Preuzmite .pdf dokumente:
Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Obrtničke škole Bjelovar
Odluka o pokriću manjka prihoda od nefinancijske imovine viškom prihoda poslovanja
Prihodi i rashodi

Pravilnik o postupanju u predmetima bagatelne nabave

Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar na sjednici održanoj dana 27. veljače 2014. godine, a na prijedlog ravnatelja škole donosi

PRAVILNIK O POSTUPANJU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE

Preuzmite .pdf dokument:
Pravilnik o postupanju u predmetima bagatelne nabave

Financijski plan za 2014 godinu

Preuzmite .pdf dokumente:
Financijski plan za 2014 godinu
Financijski plan po izvorima za 2014 godinu
Projcena plana za 2014 i 2015 godinuO povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…