Početna stranica › Javna nabava


Školski projekt - tjedan zdravlja „Budi zdrav““

Školski projekt - Tjedan zdravlja “Budi zdrav” planira se održati tijekom mjeseca svibnja 2021. godine ovisno…

Obavijest u obvezi izdavanja e-računa

Preuzmite .pdf dokument:
Obavijest u obvezi izdavanja e-računa

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

Temeljem članka 73.  Statuta Obrtničke škole Bjelovar, a vezano za članak 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar na sjednici održanoj dana 06.06.2018. godine donosi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
ROBA, USLUGA I RADOVA

Preuzmite .pdf dokument:
Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga I radova.pdf

Plan nabave za 2019. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i na temelju donesenog Financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2019. godinu ravnatelj donosi

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU


Preuzmite .pdf dokumente:
Plan nabave za 2019.
Plan nabave za 2019. od 20000 kn
Plan nabave za 2019 - dodano
Plana nabave 2019. - dopuna

Plan nabave Obrtničke škole Bjelovar za 2018. godinu

Preuzmite .pdf dokumente:
Plan nabave za 2018.

Odluka o stavljanju izvan snage plana nabave

Na temelju članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor donosi

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Plana nabave Obrtničke škole Bjelovar za 2018. godinu.

Ovdje možete preuzeti dokument:
Odluka o stavljanju izvan snage plana nabave.pdf

Plan nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i na temelju donesenog Financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2018. godinu Školski odbor donosi

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU


Preuzmite .pdf dokumente:
Plan nabave za 2018.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

U skladu sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti Školski odbor Obrtničke škole donosi:

Preuzmite .pdf dokumente:
Procedura stvaranja ugovornih obveza

Rebalans plana nabave za 2017. od 22.12.2017.

Preuzmite dokumente:

Rebalans plana nabave za 2017. godinu

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Na temelju Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16)  obavještavamo da ravnatelj, kao i predsjednik Školskog odbora te članovi Školskog odbora i s njima povezane osobe -  ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojega gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Obrtnička škola Bjelovar, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Preuzmite .pdf dokumente:
Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Plan nabave za 2017. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor donosi

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU


Preuzmite .pdf dokumente:
Plan nabave za 2017.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga I radova

Temeljem članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, a vezano za članak 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar na sjednici održanoj dana 25.05. 2017. godine donosi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
ROBA, USLUGA I RADOVA

Preuzmite .pdf dokument:
Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga I radova.pdf

Odluka o usvajanju pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

Na temelju članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor na sjednici održanoj 25.05.2017. godine donio je

ODLUKU O USVAJANJU PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA

Preuzmite .pdf dokument:
Odluka o usvajanju pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova.pdf

Plan nabave za 2016. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13) i članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor na prijedlog ravnatelja donosi

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU


Preuzmite .pdf dokumente:
Plan nabave za 2016.

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna za 2015. godinu

Na temelju članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor na sjednici održanoj 14. rujna 2015. godine donio je

ODLUKU O PRIHVAĆANJU OBRAČUNA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR ZA RAZDOBLJE 01.01.2015. – 30.06.2015.

Preuzmite .pdf dokumente:
Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Obrtničke škole Bjelovar
Prihodi i rashodi

Plan nabave za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13) i članka 84. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor na prijedlog ravnatelja donosi

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU


Preuzmite .pdf dokumente:
Plan nabave za 2015.O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…