Početna stranica › Vijesti


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Samovrednovanje rada Škole

Samovrednovanje je svaki onaj postupak ili metoda koju ustanova vrši pod vlastitom odgovornošću, s ciljem procjene uspješnosti vlastitog rada ili svog položaja u odnosu na:

  • svoje usluge, zaposlenike,  razvojne projekte, korisnike…
  • nacionalne standarde, druge škole sličnog karaktera.

Budući da su ustanove za strukovno obrazovanje prema Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN 30/09) dužne provoditi samovrednovanje kao dio sustava osiguravanja kvalitete rada, ove je školske godine i Obrtnička škola Bjelovar postala dio toga sustava.

Da bismo mogli započeti proces samovrednovanja, morali smo prvo oformiti tim za kvalitetu i imenovati koordinatora za samovrednovanje. Članovi tima su: Karmen Bank, Vladimir Petrović, Stela Šupić, Mirna Marin, Ivan Tudić, Katarina Belančić, Branko Cvetković i koordinatorica Adela Sakradžija.

Tijekom ove školske godine svi ćemo zajedno, na čelu s timom za kvalitetu, procijeniti svoj rad i rezultate postignute tijekom prošle školske godine, i to pomoću: anketnih istraživanja o zadovoljstvu među učenicima, nastavnicima i roditeljima; statističkih podataka o bivšim učenicima, njihovim uspjesima, upisima i sl.; raznih relevantnih dokumenata i praćenjem nastave svih nastavnika.

Analizirat ćemo sljedeća prioritetna područja:

  • Planiranje i programiranje rada
  • Poučavanje i podrška učenju
  • Postignuća polaznika
  • Materijalni uvjeti i ljudski potencijali
  • Međuljudski odnosi, suradnja, promicanje
  • Rukovođenje i upravljanje.

Navedenim ćemo aktivnostima utvrditi svoje prednosti i nedostatke, zatim ćemo napisati izvješće o provedenim aktivnostima i njihovim rezultatima, a na temelju njega sastaviti plan unaprjeđenja kojemu će cilj biti ukloniti utvrđene nedostatke i ojačati prednosti.

Osiguranje kvalitete je usluga koja se pruža zajednici, a ne samo proces donošenja prosudbi. Vrlo je važno da osiguranje kvalitete bude usmjereno na zaštitu i poticanje polaznika, a ne samo na ispunjavanje nekih kriterija.

Polaznici su u samom središtu onoga što radimo!

Katarina BelančićKlub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…


O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…