Početna stranica › O školi


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola je trogodišnja škola za zanimanja u području rada strojarstvo, elektrotehnika i ostale usluge.

Izvještaj o radu:
Izvještaj o radu Obrtničke škole Bjelovar za šk. god. 2017/18.

Na linku dolje možete preuzeti školski kurikulum:
ŠKOLSKI KURIKUL 2020./2021.pdf
GODIŠNJI PROGRAM RADA 2020./2021.pdf

 

“Obrazovanje je u srcu razvitka i pojedinca i zajednica. Njegovo je poslanstvo omogućiti svakome od nas, bez iznimke i u potpunosti, razviti sve naše talente i ostvariti naš stvaralački potencijal, uključujući i odgovornost za vlastite živote i postignuća osobnih ciljeva.”


NAŠA MISIJA:
Naša škola pridonosi razvoju društva odgojem i obrazovanjem učenika za obrtnička zanimanja - potičući prijateljstvo, timski rad, kreativnost, iskrenost i ekološku osviještenost.

NAŠA VIZIJA:
Obrtnička škola Bjelovar obrazuje i odgaja obrtnika za 21. stoljeće. Na prvom mjestu čovjeka sa svim ljudskim kvalitetama, stručnjaka koji je svjestan važnosti cjeloživotnog učenja, ekološki osviještenog i odgovornog građanina moderne Hrvatske.

Obrtnička škola Bjelovar

Osnovna djelatnost Obrtničke škole je osposobljavanje mladih ljudi za određena zanimanja. U sklopu školovanja učenici se uključuju i u izvannastavne aktivnosti kao što su Klub mladih tehničara, Školsko sportsko društvo, recitatorska grupa i ekološka grupa.

Posebna pozornost se posvećuje radu s roditeljima kao i suradnji s širom društvenom zajednicom. Cjelokupna suradnja se odvija u svrhu poboljšanja kvalitete osposobljenosti mladih ljudi za uspješan i samostalan život na osobnu korist i korist zajednice.

Naša misija je ostvariti želje mladih ljudi u postizanju njihovih planova. Uključiti ih u društvene i gospodarske tokove života. Odgajati i obrazovati mlade ljude za izazove budućnosti, vrsne majstore u svojim zanimanjima, spremne za nastavak školovanja na višim školama i pripremati ih za cjeloživotno učenje.

Djelatnosti škole:

 • osposobljavanje za zanimanja
 • izvannastavne aktivnosti
 • Klub mladih tehničara
 • suradnja s roditeljima
 • suradnja sa širom društvenom zajednicom
 • stručno usavršavanje djelatnika

Suradnja s roditeljima:

Roditelji su jedan od ključnih subjekata procesa odgoja i obrazovanja. U školi organiziramo i provodimo:

 • skupne roditeljske sastanke
 • individualne razgovore u svrhu pomoći učenicima i roditeljima
 • radionice za roditelje u okviru prevencije zdravlja djece i obitelji
 • djeluje i Vijeće roditelja

Suradnja sa širom društvenom zajednicom:

Suradnja se odvija u nekoliko pravaca:

 • prema Obrtničkoj komori, obrtnicima i gospodarstvenicima
 • prema službama zdravstvene zaštite
 • prema socijalnim službama
 • prema službama MUP-a

Cjelokupna suradnja se odvija u svrhu poboljšanja kvalitete osposobljenosti mladih ljudi za uspješan i samostalan život na osobnu korist i korist zajednice.


Stručno usavršavanje nastavnika:

Usavršavanje nastavnika odvija se i u školi kroz različite djelatnosti:

 • rad stručnih aktiva
 • rad razrednih i Nastavničkog vijeća
 • individualno ( internet, stručni suradnik - pedagog, knjižnica )
 • grupno ( informatička radionica, pedagoška radionica )

Usavršavanje predstavlja značajnu aktivnost u napredovanju i razvoju svakoga nastavnika, što se neposredno odražava na kvalitetu života osobe i škole.Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…


O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…