Početna stranica › Akti škole


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Na temelju odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105./97.,64./2000.  i 65./2009.), članka 17. I 18. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvana arhiva (NN br. 63./2004. i 106./2007.), članka 11. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90./2002.), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124./2014. i 115./2015.)  te članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar- pročišćeni tekst, Školski odbor na sjednici održanoj   31. ožujka 2016. godine donio je

Pravilnik
o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Preuzmite .pdf dokument:
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.pdfKlub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…


O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…