Početna stranica › Učenički servis


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Obavijest

Sve informacije vezane za rad preko učeničkog servisa možete dobiti na brojeve telefona: 043 244 722 ili 043/221 168.

Obavijest

U petak 23. 06. 2017. učenički servis neće raditi.

Obavijest

U periodu od 04. do 11. 05.2017. godine učenički servis neće raditi zbog godišnjeg odmora.

Obavijest

Učenički servis neće raditi od 13. do 17. 04.2017. godine.

Uvjeti poslovanja Obrtničke škole Bjelovar kao posrednika za povremeni rad redovnih učenika

UVJETI POSLOVANJA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR KAO POSREDNIKA ZA POVREMENI RAD REDOVNIH UČENIKA
za školsku godinu 2016./2017.Obrtnička škola Bjelovar kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Kl: UP/I-102-02/14-01/03, Ur. broj: 524-03-02-01/3-14-3 od 18. lipnja 2014. g. obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora.

Ovdje možete preuzeti cijeli dokument:
Uvjeti poslovanja Obrtničke škole Bjelovar kao posrednika za povremeni rad redovnih učenika

POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU – UČENIČKI SERVIS

OBAVIJEST ZA UČENIKE, RODITELJE I POSLODAVCE

Obrtnička škola Bjelovar kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Kl: UP/I-102-02/14-01/03, Ur. broj: 524-03-02-01/3-14-3 od 18. lipnja 2014. g. obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora. Svake školske godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa propisuje trajanje odmora učenika.

Zimski praznici šk. god. 2016/17. traju od 27.12.2016. do 15.01.2017.g.,
proljetni od 13.04.2017. do 21.04.2017.g.,
ljetni praznici počinju 16.06.2017.  do 04.09.2017.


Ugovori se podižu tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika odnosno u vrijeme kada je dozvoljen rad redovnih učenika srednjih škola, najranije tjedan dana prije početka praznika.

Ugovori se ne smiju izdavati retroaktivno ( unazad).

Učenici koji rade na benzinskim postajama i vrše poslove čišćenja stakala ne mogu dobiti ugovor – ugovor sadrži prava i obveze- iz razloga što poslodavac za imenovane ne isplaćuje plaću pa time niti zakonom propisane doprinose u slučaju nesreće na radu ili učinjene štete, odnosno ostala davanja.

Ukoliko učenici rade na drugim poslovima u sklopu benzinskih postaja, potrebno je da poslodavac to upiše na evidencijski list i napomenu da će mu za to biti isplaćena plaća te potvrdi pečatom i potpisom.

Ukoliko je učenik podigao ugovor, a iz nekog razloga nije mogao doći na rad ili nije započeo s radom, dužan je u roku tri dana od dana podizanja ugovora isti otkazati i vratiti na poništenje, a ako ga je predao poslodavcu tada ga treba vratiti poslodavac.

Ukoliko se gore navedeno ne obavi u navedenom roku, dakle nemamo saznanja da učenik ne radi, s obzirom na zakonsku obvezu servisa, četvrti primjerak ugovora biti će proslijeđen državnom inspektoratu ( rok 3 dana od dana izdavanja) gdje se registrira kao radni, a učenik se u slijedećih 8 dana prijavljuje na HZZO i vrši se osiguranje u slučaju nesreće na radu.

Nepravodobna odjava ugovora stvara kasnije problem i nama kao servisu i poslodavcu.

OBAVIJEST

Učenički servis neće raditi 27., 30. i 31. prosinca 2016. godine.

Isplate učenicima za rad preko učeničkog servisa

OBAVIJEST

Isplate učenicima za rad preko učeničkog servisa obavljati će se do 15. 07.2016. godine, a nakon toga od 28. 07. 2016. godine, zbog godišnjih odmora.

Učenički servis neće raditi  od 25. 7. do 27.07. 2016.

Trajanje odmora učenika za školsku godinu 2015./16.

Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2015. godine, a završava 08.01.2016. godine.
Proljetni odmor učenika počinje 21.ožujka 2016. godine, a završava 25. ožujka 2016. godine.
Ljetni odmor počinje 13.lipnja 2016. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, popravni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Uvjeti poslovanja Obrtničke škole Bjelovar kao posrednika za povremeni rad redovnih učenika

UVJETI POSLOVANJA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR KAO POSREDNIKA ZA POVREMENI RAD REDOVNIH UČENIKA
za školsku godinu 2015./2016.Obrtnička škola Bjelovar kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Kl: UP/I-102-02/14-01/03, Ur. broj: 524-03-02-01/3-14-3 od 18. lipnja 2014. g. obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora.

Ovdje možete preuzeti cijeli dokument:
Uvjeti poslovanja Obrtničke škole Bjelovar kao posrednika za povremeni rad redovnih učenika

ISPLATA UČENIČKE ZARADE PO UGOVORU

Poslodavac, odnosno učenik dva primjerka ugovora ispunjena sa svim potrebnim podacima, potpisima i ovjerenih pečatom nakon završetka rada dostavlja u servis na obradu odnosno obračun.

Učenički servis poslodavcu ispostavlja račun.

Poslodavac na temelju izdanog računa vrši uplatu za učenikov rad sa svim ostalim davanjima (u roku 8 dana od izdavanja istog) na račun servisa, a nakon toga servis vrši isplatu učeniku na njegov tekući ili žiro račun.

Isplate na tekući ili žiro račun učenika tijekom mjeseca lipnja, srpnja i kolovoza izvršavati će se kako slijedi:

od 17. 06. 2015. do 15. 07. 2015.
od 01.08. 2015. do 11. 08. 2015.
od 29. 08. 2015. na dalje

Uvjeti poslovanja Obrtničke škole Bjelovar kao posrednika za povremeni rad redovnih učenika

UVJETI POSLOVANJA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR KAO POSREDNIKA ZA POVREMENI RAD REDOVNIH UČENIKA
za školsku godinu 2014./2015.Obrtnička škola Bjelovar kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Kl: UP/I-102-02/14-01/03, Ur. broj: 524-03-02-01/3-14-3 od 18. lipnja 2014. g. obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora.

Ovdje možete preuzeti cijeli dokument:
Uvjeti poslovanja Obrtničke škole Bjelovar kao posrednika za povremeni rad redovnih učenika

Letak učeničkog servisa 2015./2016.

Letak učeničkog servisa za 2015./2016. godinu.

Preuzmite .pdf dokument:
Letak učeničkog servisa 2015./2016.

Učlanjenje u učenički servis

Člansku iskaznicu možete dobiti u Obrtničkoj školi
Uredovno vrijeme: od 8 do 12 sati

Za člansku iskaznicu potrebno je:

 1. imati navršenih 15 godina života,
 2. osobna iskaznica,
 3. potvrda srednje škole o redovnom školovanju za tekuću školsku godinu.,
 4. 2 fotografije, (2,5cm x 3,5cm)
 5. OIB učenika (fotokopija pisanog dokumenta s OIB-om).
 6. JMBG učenika (fotokopija pisanog dokumenta s JMBG-om).
 7. uplatiti članarinu 10 kn.

Članska iskaznica vrijedi tijekom školovanja uz predočenje potvrde o redovnom školovanju za svaku tekuću školsku godinu.

Nakon učlanjenja morate popuniti određene obrasce i podići ugovor.

Redovni učenici srednjoškolskih ustanova mogu raditi isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, čije trajanje za svaku godinu propisuje ministar znanosti, obrazovanja i športa i to kako slijedi:

ZIMSKI ODMOR od 24.12.2014. do 09.01.2015.
PROLJETNI ODMOR   od 30.03.2015. do 03.04.2015.
LJETNI ODMOR od 17.06.2015. do 04.09.2015.

Uvjeti poslovanja Obrtničke škole Bjelovar kao posrednika za povremeni rad redovnih učenika

UVJETI POSLOVANJA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR KAO POSREDNIKA ZA POVREMENI RAD REDOVNIH UČENIKA
za školsku godinu 2013./2014.Obrtnička škola Bjelovar kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Kl: UP/I-102-02/14-01/03, Ur. broj: 524-03-02-01/3-14-3 od 18. lipnja 2014. g. obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora. Svake školske godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa propisuje trajanje odmora učenika. Zimski praznici šk. god. 2013/14. traju od 23. 12. 2012.g. do 10. 01. 2013.g., proljetni od 14. 04. 2013.g. do 21. 04. 2014.g., a ljetni praznici počinju 16. 06. 2014. g. osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, popravni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.
Obrtnička škola Bjelovar može posredovati za zapošljavanje svojih redovnih učenika i redovnih učenika drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji temeljem sklopljenih sporazuma.

Za izdavanje ugovora o povremenom radu redovnog učenika potrebni su:

 1. članska iskaznica produžena za tekuću školsku godinu(produženje se vrši temeljem potvrde)
 2. podaci o poslodavcu (puni naziv i adresa , tel./fax., OIB, ime i prezime zakonskog zastupnika),
 3. podaci o vrsti posla koju će učenik obavljati i datumu početka rada,
 4. pisana suglasnost roditelja/skrbnika za maloljetne učenike i fotokopija osobne iskaznice roditelja koji potpisuje suglasnost,
 5. broj otvorenog žiro računa na ime učenika.

Postupak izdavanja, sklapanja, dopune i ovjere ugovora, te ispostave računa

Obrtnička škola Bjelovar (u daljnjem tekstu: posrednik) izdaje ugovor učeniku prije početka rada. Ugovor sklapa učenik s poslodavcem uz posredovanje škole. Ukoliko je učenik maloljetan sklapa ugovor uz supotpis zakonskog zastupnika roditelja/skrbnika. Ugovor se izdaje u četiri istovjetna primjerka (za Inspekciju rada, poslodavca, učenika i posrednika). Primjerak sklopljenog ugovora za Inspekciju rada potpisan od svih strana na dnu ugovora odmah se vraća posredniku koji je dužan u roku od 3 dana od dana sklapanja ugovora isti primjerak ugovora dostaviti nadležnoj Inspekciji rada. Ostala tri primjerka ugovora ostaju kod poslodavca do završetka rada kada je poslodavac dužan dopuniti ugovore s datumom završetka rada, stvarnim brojem sati, cijenom sata rada i iznosom neto zarade učenika, te ovjeriti (potpisati i pečatirati) navedenu dopunu ugovora. Poslodavac je dužan dopuniti i ovjeriti ugovor u roku od 15 dana nakon obavljenog posla, odnosno nakon što mu učenik po obavljenom poslu dostavi ugovor.
Cijena sata rada se utvrđuje prema prema dogovoru poslodavca i učenika s tim da dogovorena cijena sata rada ne može biti niža od od 15,00 kn.
Posrednik na temelju ispravno dopunjenog i ovjerenog ugovora ispostavlja račun uvećan za 5% -posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima, 0,5% - posebni doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu i za 10 % - naknada za posrednika. Poslodavac je obvezan u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa doznačiti iznos računa na žiro račun posrednika.

Posebne zakonske odredbe vezane za rad maloljetnika:

Maloljetni učenici mogu obavljati poslove samo pod uvjetima utvrđenim Zakonom o radu („NN“, br. 149/09., 61/11. i 73/13.), Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem („NN“, br. 8/14.)., Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik („NN“, 62/10. i 59/13.) i Pravilnikom o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati («NN» br. 62/10.). Sukladno navedenim zakonskim propisima:

 • puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika ne smije biti duže od sedam sati dnevno i 35 sati tjedno. Iznimno, puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika koji je navršio 15 godina života može biti osam sati dnevno i 40 sati tjedno,
 • maloljetni redovni učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta ima pravo na odmor od najmanje 30 minuta, između dva uzastopna radna dana ima pravo na dnevni odmor od najmanje 14 sati neprekidno i ima pravo na tjedni odmor u trajanju najmanje 48 sati neprekidno,
 • zabranjen je noćni rad maloljetnicima u vremenu od 20 sati uvečer i 6 sati prije podne,
 • zabranjen je rad maloljetnicima na poslovima koji su utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada i poslovi koji su utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se na njima staž osiguranja računa u povećanom trajanju sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada („NN“, br. 5/84.) i Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („NN“, br. 71/99.),
 • zabranjen je rad maloljetnicima na poslovima koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti, koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koji uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje …,
 • zabranjen je rad na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima kao i na drugim poslovima koji potencijalno mogu ugroziti ćudorednost maloljetnika.

Sukladno čl. 2. Pravilnika na poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati maloljetnik može, osim na poslovima na kojima se sukladno posebnom propisu ne smije zaposliti, raditi na drugim poslovima samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova. Uputnicu za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti izdaje poslodavac sukladno čl. 3. istog Pravilnika.

Ostali uvjeti za povremeni rad redovnih učenika:

 • Svi radovi se obavljaju po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu naručitelja (poslodavca).
 • Poslodavac je dužan osigurati učeniku propisana zaštitna sredstva i propisane mjere za obavljanje poslova na siguran način, sukladno Zakonu o zaštiti na radu.
 • Poslodavac se obvezuje isplatiti povećanu plaću za rad u otežanim uvjetima rada, noćni i prekovremeni rad (takav rad je zakonom dozvoljen samo punoljetnim učenicima), rad nedjeljom i rad državnim praznikom sukladno čl. 86. Zakona o radu.
 • Poslodavac se obvezuje učeniku podmiriti troškove prijevoza ako je mjesto obavljanja rada izvan gradske zone javnog prometa.
 • Ukoliko učenici rade duže vrijeme preko ljetnog odmora pa ih se želi isplatiti mjesečno, poslodavac je dužan za svako razdoblje za isplatu sklopiti poseban ugovor s točno označenim datumom početka i završetka razdoblja, brojem odrađenih sati i iznosom zarade za to razdoblje.
 • Naknada za posrednika u visini od 10% od iznosa učenikove zarade može se naplatiti samo od naručitelja (poslodavca) i služi u svrhu poboljšanja učeničkog standarda.
 • Zarade se učenicima isplaćuju isključivo putem njihovih žiro računa.
 • Ukoliko učenik ostvari tijekom kalendarske godine primitak u iznosu većem od 11.000,00 kn ne može biti više uzdržavani član roditelja, odnosno roditelj ne može koristiti poreznu olakšicu za njega kao uzdržavanog člana. Ukoliko učenik ostvari primitak iznad 50.000,00 kn godišnje, na razliku iznad 50.000,00 kn se zaračunava porez i prirez.

Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…