Početna stranica › Obrtnička škola Bjelovar


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2014.

Dana 30. travnja 2014. godine Obrtnička škola Bjelovar proslavila je svoj dan. Tog dana održala su se brojna predavanja,…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnika/ica strojarske skupine predmeta i organizacije i praćenja učenika na praktičnoj nastavi izvan škole, puno radno vrijeme, na neodređeno, jedan izvršitelj.
2. Stručni/na suradnik/ica pedagog/inja, puno radno vrijeme, na određeno - zamjena za roditeljski dopust, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR NASTAVNIK STROJARSKE SK PR.pdf
Obrazac PR PEDAGOG.pdf

Rezultati natječaja

Po natječaju od 09.12.2016. godine za radno mjesto nastavnika kemijsko tehnologijske skupine predmeta ( predmeti: crtanje s osnovama obojenja i tehnologija zanimanja), nepuno radno vrijeme , na određeno do 31. kolovoza 2017. izabrana je Andrea Tomašek, magistra inženjerka kemijskog inženjerstva sa stečenim pedagoškim kompetencijama.

OBAVIJEST

Učenički servis neće raditi 27., 30. i 31. prosinca 2016. godine.

Odluka o objavljivanju potrebe za popunu radnog mjesta

Temeljem članka 92. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, ravnatelj škole dana 08. prosinca 2016. godine donosi

ODLUKU
o objavljivanju potrebe za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ica kemijsko tehnologijske skupine predmeta (predmeti: crtanje s osnovama obojenja i tehnologija zanimanja), nepotpuno radno vrijeme - 4 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2017. godine, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti odluku:
Odluka o objavljivanju potrebe za popunu radnog mjesta.pdf

Zaključci sa 52. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 52. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 30. studenog 2016.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 52. sjednice Školskog odbora.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta nastavnika praktične nastave

Po raspisanom natječaju od 26. 10.2016. godine za radno mjesto nastavnika praktične nastave ( strojarska skupina predmeta ) izabran je Matej Bošnjak, bacc.ing. mehatronike.

Zaključci sa 51. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 51. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 17. studenog 2016.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 51. sjednice Školskog odbora.pdf

Poziv na 51. sjednicu Školskog odbora

Dana 17.11.2016. godine / četvrtak / s početkom u 14,00 sati u prostorijama Obrtničke škole Bjelovar održat će se 51. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 51. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 50. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 50. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 04. studenog 2016.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 50. sjednice Školskog odbora.pdf

Uvjerenja o pomoćničkom ispitu

Uvjerenja o pomoćničkom ispitu za kandidate koji su uspješno položili pomoćnički ispit u ljetnom i zimskom roku mogu se podići u tajništvu škole svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Na temelju odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105./97.,64./2000.  i 65./2009.), članka 17. I 18. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvana arhiva (NN br. 63./2004. i 106./2007.), članka 11. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90./2002.), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124./2014. i 115./2015.)  te članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar- pročišćeni tekst, Školski odbor na sjednici održanoj   31. ožujka 2016. godine donio je

Pravilnik
o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Preuzmite .pdf dokument:
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.pdf

Poseban popis gradiva Obrtničke škole Bjelovar

Preuzmite .pdf dokument:
Poseban popis gradiva Obrtničke škole Bjelovar.pdf

Poziv na 50. sjednicu Školskog odbora

Dana 04.11.2016. godine / petak / s početkom u 14,00 sati u prostorijama Obrtničke škole Bjelovar održat će se 50. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 50. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 49. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 49. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 13. listopada 2016.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 49. sjednice Školskog odbora.pdf

Godišnji program rada 2016/2017

Ovdje možete preuzeti godišnji program rada Obrtničke škole Bjelovar za 2016./2017. godinu:
Godišnji program rada 2016./2017.


Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…