Početna stranica › Obrtnička škola Bjelovar


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2014.

Dana 30. travnja 2014. godine Obrtnička škola Bjelovar proslavila je svoj dan. Tog dana održala su se brojna predavanja,…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2013./14.

3. c razred pohađala su 22 učenika koji su se obrazovali za tri zanimanja: elektroničar-mehaničar, elektroinstalater…

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola je trogodišnja škola za zanimanja u području rada strojarstvo, elektrotehnika i ostale usluge.

Na linku dolje možete preuzeti školski kurikulum:
ŠKOLSKI KURIKULUM.pdf
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2014./2015.pdf

 

“Obrazovanje je u srcu razvitka i pojedinca i zajednica. Njegovo je poslanstvo omogućiti svakome od nas, bez iznimke i u potpunosti, razviti sve naše talente i ostvariti naš stvaralački potencijal, uključujući i odgovornost za vlastite živote i postignuća osobnih ciljeva.”

Javni natječaj za dodjelu učeničkih stipendija

Raspisan je javni natječaj za dodjelu učeničkih stipendija Zaklade „ Hrvatska za djecu“ učenicima tijekom srednjoškolskog obrazovanja u školskoj godini 2014/2015.

Natječaj je otvoren do 14.11.2014.

Učenici koji ispunjavaju propisane uvjete mogu ispunjeni obrazac za prijavu s dokumentacijom koja je propisana dostaviti na adresu:

Zaklada „Hrvatska za djecu“ Park Stara Trešnjevka 4,
10000 Zagreb (s naznakom-natječaj za stipendiranje učenika).


Sve informacije dostupne su na:
Link: www.mspm.hr/djelokrug_aktivnosti/zaklada_hrvatska_za_djecu/obavijesti

Godišnji program rada 2014/2015

Ovdje možete preuzeti godišnji program rada Obrtničke škole Bjelovar za 2014./2015. godinu:
Godišnji program rada 2014./2015.

ISPRAVAK natječaja

​Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar, objavljuje

ISPRAVAK
natječaja
za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2014./15.


Ispravlja se natječaj za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2014./15.

Natječaj se ispravlja u dijelu koji se odnosi na izbor zanimanja za program stjecanja srednje stručne spreme tako da se briše podtočka r) rukovatelj brojčano upravljanim alatnim strojem za obradu kovina.

U ostalom dijelu natječaj ostaje neizmijenjen.​

Pismeni dio pomoćničkog ispita

Pismeni dio pomoćničkog ispita za učenike koji su prijavili ispit u ljetnom i jesenskom roku održat će se

10. listopada u 14 sati u Obrtničkoj školi.

Natječaj za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja

Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar, raspisuje

NATJEČAJ
za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2014./15.

A.) Program za stjecanje srednje stručne spreme
    Izbor zanimanja:
     a) automehaničar
     b) mehaničar poljoprivrednih strojeva
     c) vodoinstalater
     d) plinoinstalater
     e) bravar
     f) strojobravar
     g) autolimar
     h) autolakirer
     i) elektroinstalater
     j) autoelektričar
     k) tokar
     l) alatničar
     m) elektromehaničar
     n) instalater grijanja i klimatizacije
     o) limar
     p) finomehaničar
     q) soboslikar-ličilac
     r) rukovatelj brojčano upravljanim alatnim strojem za obradu kovina

     Uvjeti upisa :
     - završena osmogodišnja škola
     - rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
     - domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
     - ugovor o naukovanju
     - liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).
     - zamolba


B.) Program prekvalifikacije:
za zanimanja navedena pod točkom A.

Uvjeti upisa:
     a) završena srednja stručna sprema
     b) rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
     c) domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
     d) ugovor o naukovanju
     e) liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).
     f) zamolba


C.) program osposobljavanja
    Izbor zanimanja:
     a) rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina
     b) zavarivač plinskim postupkom
     c) zavarivač REL postupkom
     d) zavarivač TIG postupkom
     e) zavarivač MIG-MAG postupkom

Uvjeti upisa:
     -  navršenih 18 godina života i završena srednja stručna sprema ili osmogodišnja škola
     -  rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
     -  domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
     -  liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).
     -  zamolba

 

Obavijest za roditelje učenika prvih razreda

Roditeljski sastanak za roditelje učenika prvih razreda održati će se u srijedu, 17. rujna u 17 sati. Obrtnička škola Bjelovar

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.

Dana 8. rujna 2014. prvi je nastavni dan u školskoj godini 2014./2015.
Tog će se dana nastava održati prema sljedećem rasporedu: Pregled rasporeda

Dostava pisanog zahtjeva za nastavak obrazovanja

DOSTAVA PISANOG ZAHTJEVA ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA do 15. rujna 2014. ( obrazac zahtjeva u prilogu)

UZ PISANI ZAHTJEV ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA POTREBNO JE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

- razredne svjedodžbe od 1. do 2. razreda srednje škole
- svjedodžbu o završnom radu
- za dodatne bodove dostaviti dokaz o sudjelovanju na državnim/međunarodnim natjecanjima

Dokumenti:
Zahtjev za nastavkom školovanja.pdf

Obrana završnog rada u Školi

Zanimanje: elektromehaničar, elektroinstalater, elektroničar-mehaničar
28.08.2014 (četvrtak) u 9 sati.


Zanimanje: zavarivač, proizvođač i monter aluminijske i PVC stolarije
28.08.2014 (četvrtak) u 8 sati


Zanimanje: bravar, strojobravar
26.08.2014 (utorak) u 9 sati

N A T J E Č A J za stipendije

Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije u okviru programa Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske „Poduzetnički impuls“ objavljuje

N A T J E Č A J

o dodjeli 8 stipendija učenicima obrtničkih, deficitarnih zanimanja
za školsku godinu 2014./2015.

Stipendije se odobravaju za učenike po JMO programu obrazovanja za obrtnička - deficitarna zanimanja: strojobravar, tokar, stolar, mehaničar poljoprivredne mehanizacije, automehatroničar i vodoinstalater.

Na natječaj se mogu javiti učenici čiji roditelji ili staratelji u posljednje tri godine imaju prebivalište na području Bjelovarsko – bilogorske županije, pod uvjetom da nisu korisnici drugih stipendija.
Mjesečna stipendija iznosi 500,00 kuna tijekom svih dvanaest mjeseci u godini.
Odobrenu stipendiju učenici će dobivati kroz cijelo vrijeme školovanja pod uvjetom redovitog završavanja školske godine.
Stipendije su nepovratne uz obvezu zapošljavanja u struci u našoj Županiji po završetku školovanja.
Pravo prvenstva pri dodjeli stipendija imat će učenici prvog razreda srednje strukovne škole s boljim uspjehom u 7. i 8. razredu osnovne škole, učenici sa slabijim socijalnim (materijalnim) prilikama njihove obitelji, te učenici sa prebivalištem na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi.

Uz zamolbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti slijedeće isprave:

  • prijavu (podiže se u OKBBŽ, Udruženjima obrtnika na području BBŽ, ili na web stranici OKBBŽ),
  • presliku svjedodžbe 7. i 8. razreda (ukoliko je učenik upisao 2. ili 3. razred srednje strukovne škole,  potrebno je dostaviti i svjedodžbu 1. odnosno i 1. i 2. razreda)
  • zdravstvenu svjedodžbu pribavljenu od liječnika medicine rada,
  • potvrdu o upisu u strukovnu školu odgovarajućeg zanimanja ,
  • mišljenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu (nije obavezno)

na temelju čega će se izvršiti izbor stipendista po odredbama Pravilnika, te sklopiti Ugovore s njihovim roditeljima/starateljima.

Prijave na natječaj podnose se na adresu:
Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije, Junija Palmotića 1, 43000 Bjelovar.

Natječaj je otvoren do 25. srpnja 2014. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismeno.

Dokumenti:
Obrazac prijave za natječaj-2014.pdf
Natječaj.pdf

NATJEČAJ

Obavještavaju se svi zainteresirani da društvo RASCO d.o.o. Kalinovac u školskoj godini 2014./2015. raspisuje natječaj za slijedeća naučnička mjesta:

1) CNC operater/CNC operaterka – 2 naučnička mjesta

Natječaj se odnosi ISKLJUČIVO na kandidate koji će upisati prvi razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.

Kandidati za naučnike trebaju priložiti:
1) Molbu u pisanom obliku
2) Kopiju svjedodžbe o završenom 7. razredu osnovne škole i
3) Kopiju svjedodžbe o završenom 8. razredu osnovne škole

Pismene molbe sa prilozima trebaju se predati najkasnije do dana 04. srpnja 2014. godine u tajništvo društva RASCO d.o.o. Kalinovac ili poslati poštom na adresu:

RASCO d.o.o.
Kolodvorska 120 b
48361 KALINOVAC
“za natječaj - naučnici”


Preuzmite dokument: Natječaj za naučnička mjesta

Polaganje pomoćničkog ispita

Polaganje pomoćničkog ispita – 1. rok (15. lipnja – 15. srpnja 2014) Pomoćničkom ispitu mogu pristupiti:
  • učenici koji su u školskoj godini 2013./2014. uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrte
  • kandidati koji imaju završeno srednje strukovno obrazovanje u istom obrazovnom sektoru te najmanje 1 godinu radnog iskustva u zanimanju u kojem žele polagati pomoćnički ispit
Više informacija o samom ispitu nalazi se u priloženom dokumentu:

Pravilnici - Pomoćnički ispit

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Na temelju članka 63. stavak 3. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/2013) ministar nadležan za obrt, nakon prethodno pribavljenog mišljenja ministra nadležnog za obrazovanje donosi slijedeće pravilnike:

Vršnjačka kreativna prezentacija zaključaka masovne diskusije

Vršnjačku kreativnu prezentaciju zaključaka masovne diskusije na temu Europske unije u području obrazovanja, zapošljavanja, mobilnosti, kulture i slobodnog vremena, organiziranog sudjelovanja mladih, sigurnosti hrane i zaštite potrošača te političkog sudjelovanja mladih održat će srednjoškolci koji su sudjelovali u diskusiji.

Prezentacija će biti održana u Obrtničkoj školi Bjelovar 26. ožujka u 10.40 sati u učionici 12, trajat će jedan školski sat.
Spomenuta diskusija i prezentacija dio su projekta 28. zvjezdica (28th Star), financiranog od strane Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj kroz program IPA INFO 2011, kojeg provode PRONI Centar za socijalno podučavanje, nositelj spomenutog projekta, u partnerstvu s INFOZONOM iz Splita i Udrugom ZAMISLI iz Zagreba.


Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…