Početna stranica › Obrtnička škola Bjelovar


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2014.

Dana 30. travnja 2014. godine Obrtnička škola Bjelovar proslavila je svoj dan. Tog dana održala su se brojna predavanja,…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2014./15.

Silvijo Temšić pohađao je 3.e razred Obrtničke škole Bjelovar, smjer elektroinstalater. Prvi i treći razred…

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola je trogodišnja škola za zanimanja u području rada strojarstvo, elektrotehnika i ostale usluge.

Na linku dolje možete preuzeti školski kurikulum:
ŠKOLSKI KURIKULUM.pdf
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2015./2016.pdf

 

“Obrazovanje je u srcu razvitka i pojedinca i zajednica. Njegovo je poslanstvo omogućiti svakome od nas, bez iznimke i u potpunosti, razviti sve naše talente i ostvariti naš stvaralački potencijal, uključujući i odgovornost za vlastite živote i postignuća osobnih ciljeva.”

Obavijest za učenike

Povodom Dana učitelja u ponedjeljak 05.10.2015. ​neće biti nastave.

Obavijest za učenike

U srijedu 30. 09. 2015. nastava će se redovno odvijati.

Dan Grada Bjelovara

Pozivamo sve učenike Obrtničke škole Bjelovar da se u utorak 29. rujna 2015. pridruže Mimohodu pobjednika povodom Dana Grada Bjelovara. Mimohod počinje okupljanjem u 14.00 sati ispred Gradske uprave, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar. Mimohod polazi u 15.00 sati prema Spomen području Barutana. Na Barutani se odaje počast poginulim braniteljima komemoracijom, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. U 17 sati je koncelebrirana sveta misa za poginule branitelje i žrtve u Domovinskom ratu.

Natječaj za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih

Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar, raspisuje

NATJEČAJ
za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2015./16.

A.) Program za stjecanje srednje stručne spreme

Izbor zanimanja:
a)  automehaničar
b)  mehaničar poljoprivrednih strojeva
c)  vodoinstalater
d)  plinoinstalater
e)  bravar
f)  strojobravar
g)  autolimar
h)  autolakirer
i)  elektroinstalater
j)  autoelektričar
k)  tokar
l)  alatničar
m)  elektromehaničar
n)  instalater grijanja i klimatizacije
o)  limar
p)  finomehaničar
q)  soboslikar-ličilac

Uvjeti upisa :
-  završena osmogodišnja škola
-  rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
-  domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
-  ugovor o naukovanju
-  liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).
-  
zamolba

B.)  Program prekvalifikacije:

za zanimanja navedena pod točkom A.

Uvjeti upisa:
a)  završena srednja stručna sprema
b)  rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
c)  domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
d)  ugovor o naukovanju
e)  liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).

C.)  Program osposobljavanja

Izbor zanimanja:
a)  rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina
b)  zavarivač plinskim postupkom
c)  zavarivač REL postupkom
d)  zavarivač TIG postupkom
e)  zavarivač MIG-MAG postupkom

Uvjeti upisa:
-  navršenih 18 godina života i završena srednja stručna sprema ili osmogodišnja škola
-  rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
-  domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
-  liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).
-  zamolba

Natječaj će biti objavljen u  „Bjelovarcu“ i pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, područna služba Bjelovar, te na web stranicama škole, a  biti će otvoren 15 dana od dana objave.
Dokumentacija se predaje u tajništvu Škole ili na gornju adresu s naznakom „Za natječaj“.
Telefon za informacije 043/244-722.

Ovdje možete preuzeti dokument natječaja:
Natječaj za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2015./16.

Stipendiranje učenika obrtničkih zanimanja

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 31. srpnja Javni poziv Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima. Prijave se zaprimaju od 01. - 30. rujna 2015. godine.

Nadalje, obavještavamo vas da je navedeni Javni poziv za aktivnost: Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima dopunjen http://www.minpo.hr/default.aspx?id=6260.

Ovdje možete preuzeti dokumente:
Javni poziv Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima
Prijavni obrazac
Skupna izjava

Obavijest za roditelje učenika prvih razreda

Dana 10. rujna 2015. godine (četvrtak)  u 16 sati održati će se roditeljski sastanak za roditelje učenika prvih razreda.
Roditeljski sastanak će se održati u prostorijama Obrtničke škole Bjelovar.

U Bjelovaru, 07. rujna 2015.

Natječaj za radna mjesta

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) , Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za radna mjesta

1.  Pomoćnik/ica u nastavi -3 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme-do kraja nastavne godine 2015./16, odnosno 10.06.2016., na nepuno radno vrijeme ( 34 sati tjedno)
2.  Stručni komunikacijski posrednik/ica – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2015./16, odnosno 10.06.2016., na nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Prijavi je potrebno priložiti:
    - životopis ( vlastoručno potpisan),
    - domovnicu,
    - dokaz o završenom stupnju stručne spreme,
    - kandidat za stručno komunikacijskog posrednika/ice treba dostaviti i potvrdu o   stečenom znanju znakovnog jezika,
    - elektronički zapis o stažu osiguranja sa HZMO-a
    - uvjerenje o nekažnjavanju-ne starije od 6 mjeseci-preslike;
Nakon izbora kandidata, a prije sklapanja ugovora o radu mora biti dostavljen original dokumenata o stručnoj spremi na uvid.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je dostaviti dokaz o istom.
Potrebna razina obrazovanja: stečena srednja četverogodišnja škola, viša ili visoka sprema.
Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok prijave je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i Obrtničke škole Bjelovar.
Prijave se šalju na adresu škole: Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar, s naznakom „za natječaj“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obavješteni na jednak način pod jednakim uvjetima.

Natječaj će biti objavljen 08.09.2015. i biti će otvoren do 16.09.2015.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj
Odlika o raspisivanju natječaja

Pomoćnički ispit

Kalendarom pomoćničkih ispita za razdoblje od lipnja 2015. do ožujka 2016. godine predviđen je 2. rok za polaganje pomoćničkih ispita (od 15. rujna do 15. listopada 2015.).

Prijave za 2. rok su od 1. do 11. rujna 2015. godine.

2. rok polaganja pomoćničkih ispita održat će se prema Kalendaru pomoćničkih ispita i to:

  • pisani dio ispita 7. listopada 2015. godine u 9 sati
  • usmeni dio ispita 12. listopada 2015. godine u 11 sati

Obavijest o početku nastave u školskoj godini 2015./2016.

Dana 7. rujna 2015. prvi je nastavni dan u školskoj godini 2015./2016.

Tog će se dana nastava održati prema sljedećem rasporedu: Raspored održavanja nastave

Obavijest o izmjeni obavijesti o stipendiranju učenika u obrtničkim zanimanjima

Dolazi do izmjene prema kojoj se potpore odobravaju za zanimanja: autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, mesar, pekar, plinoinstalater, slastičar, stolar, tesar i vodoinstalater.

Izuzetak je potpora koja se može dodijeliti i za druga obrtnička zanimanja koja na svom području područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odredi kao deficitarna, tj zanimanja koja su sukladna
Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, objavljene u prosincu 2014.

Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo poduzetništva i obrta 31. srpnja 2015. g. iz Programa „PODUZETNIČKI IMPULS“ za 2015. g. objavilo javni poziv „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“. Javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola, koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta. Visina potpore će iznositi 750 kuna mjesečno po učeniku za školsku godinu 2015./2016. U proračunu Ministarstva poduzetništva i obrta planirano je ukupno 9.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem javnog poziva.

Potpore se odobravaju za stipendije učenika koji se u školskoj godini 2015./2016. u srednjim školama obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica koja su ovom Aktivnošću određena kao deficitarna: autolakirer, autolimar, automehaničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, mesar, pekar, plinoinstalater, slastičar, stolar, tesar i vodoinstalater. Izuzetak je potpora koja se može dodijeliti i za druga obrtnička zanimanja koja na svom području područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odredi kao deficitarna, tj zanimanja koja su sukladna Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, objavljene u prosincu 2014.

Javni poziv i prilozi koje je potrebno popuniti prilikom prijave nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta, dostupne su putem poveznice: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=6260

Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti Ministarstvu poduzetništva i obrta neposredno ili putem pošte od 1.9.2015. do najkasnije 30.9.2015.

Ovdje možete preuzeti dokument:
Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Obavijest- popravni i predmetni ispiti, praktična nastava

Prijava popravnih i predmetnih ispita, uključujući i praktičnu nastavu biti će 13.07.2015. od 8:00 do 11:00 sati.

Obavijest – pomoćnički ispit

Pisani dio pomoćničkog ispita održati će se 09. 07.2015. u 9:00 sati.

NATJEČAJ za CNC operatera/operaterku

Obavještavaju se svi zainteresirani da društvo RASCO d.o.o. Kalinovac u školskoj godini 2015./2016. raspisuje natječaj za slijedeće naučničko mjesto:

1) CNC operater/CNC operaterka – 3 kandidata

Natječaj se odnosi ISKLJUČIVO na kandidate koji će upisati prvi razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.

Kandidati za naučnike trebaju priložiti:
1) Molbu u pisanom obliku
2) Kopiju svjedodžbe o završenom 7. razredu osnovne škole
3) Kopiju svjedodžbe o završenom 8. razredu osnovne škole (ako kandidat u trenutku podnošenja molbe nema svjedodžbu o završenom 8. razredu osnovne škole, dužan ju je dostaviti u najkraćem mogućem roku)

Pismene molbe sa prilozima trebaju se predati najkasnije do 6. srpnja 2015. godine u tajništvo društva RASCO d.o.o. Kalinovac ili poslati poštom na adresu:

RASCO d.o.o.
Kolodvorska 120 b
48361 KALINOVAC
“za natječaj - naučnici”

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za CNC operatera/operaterku


Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…