Početna stranica › Obrtnička škola Bjelovar


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Zaštita podataka

Natječaj za popunu radnog mjestaj

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ica engleskog jezika, nepuno radno vrijeme - 2 sata neposrednog odgojnog - obrazovnog rada tjedno, na određeno - zamjena - do povratka na rad odsutne radnice, jedan izvršitelj.
2. Nastavnik/ica hrvatskog jezika, nepuno radno vrijeme - 11,5 sati neposrednog odgojnog - obrazovnog rada tjedno, na određeno - zamjena - do povratka na rad odsutne radnice, jedan izvršitelj.
3. Nastavnik praktične nastave ( strojna skupina predmeta ), puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj.
3. Nastavnik praktične nastave ( strojna skupina predmeta ), puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR - Engleski jezik.pdf
Obrazac PR - Hrvatski jezik.pdf
Obrazac PR - Praktična nastava.pdf

Stipendiranje učenika romske nacionalne manjine

Dokument možete preuzeti na sljedećm linku:
Stipendiranje učenika romske nacionalne manjine

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola je trogodišnja škola za zanimanja u području rada strojarstvo, elektrotehnika i ostale usluge.

Na linku dolje možete preuzeti školski kurikulum:
ŠKOLSKI KURIKUL 2018./2019.pdf
GODIŠNJI PROGRAM RADA 2018./2019.pdf

 

“Obrazovanje je u srcu razvitka i pojedinca i zajednica. Njegovo je poslanstvo omogućiti svakome od nas, bez iznimke i u potpunosti, razviti sve naše talente i ostvariti naš stvaralački potencijal, uključujući i odgovornost za vlastite živote i postignuća osobnih ciljeva.”


NAŠA MISIJA:
Naša škola pridonosi razvoju društva odgojem i obrazovanjem učenika za obrtnička zanimanja - potičući prijateljstvo, timski rad, kreativnost, iskrenost i ekološku osviještenost.

NAŠA VIZIJA:
Obrtnička škola Bjelovar obrazuje i odgaja obrtnika za 21. stoljeće. Na prvom mjestu čovjeka sa svim ljudskim kvalitetama, stručnjaka koji je svjestan važnosti cjeloživotnog učenja, ekološki osviještenog i odgovornog građanina moderne Hrvatske.

Obrtnička škola Bjelovar

Osnovna djelatnost Obrtničke škole je osposobljavanje mladih ljudi za određena zanimanja. U sklopu školovanja učenici se uključuju i u izvannastavne aktivnosti kao što su Klub mladih tehničara, Školsko sportsko društvo, recitatorska grupa i ekološka grupa.

Posebna pozornost se posvećuje radu s roditeljima kao i suradnji s širom društvenom zajednicom. Cjelokupna suradnja se odvija u svrhu poboljšanja kvalitete osposobljenosti mladih ljudi za uspješan i samostalan život na osobnu korist i korist zajednice.

Naša misija je ostvariti želje mladih ljudi u postizanju njihovih planova. Uključiti ih u društvene i gospodarske tokove života. Odgajati i obrazovati mlade ljude za izazove budućnosti, vrsne majstore u svojim zanimanjima, spremne za nastavak školovanja na višim školama i pripremati ih za cjeloživotno učenje.

Djelatnosti škole:

 • osposobljavanje za zanimanja
 • izvannastavne aktivnosti
 • Klub mladih tehničara
 • suradnja s roditeljima
 • suradnja sa širom društvenom zajednicom
 • stručno usavršavanje djelatnika

Suradnja s roditeljima:

Roditelji su jedan od ključnih subjekata procesa odgoja i obrazovanja. U školi organiziramo i provodimo:

 • skupne roditeljske sastanke
 • individualne razgovore u svrhu pomoći učenicima i roditeljima
 • radionice za roditelje u okviru prevencije zdravlja djece i obitelji
 • djeluje i Vijeće roditelja

Suradnja sa širom društvenom zajednicom:

Suradnja se odvija u nekoliko pravaca:

 • prema Obrtničkoj komori, obrtnicima i gospodarstvenicima
 • prema službama zdravstvene zaštite
 • prema socijalnim službama
 • prema službama MUP-a

Cjelokupna suradnja se odvija u svrhu poboljšanja kvalitete osposobljenosti mladih ljudi za uspješan i samostalan život na osobnu korist i korist zajednice.


Stručno usavršavanje nastavnika:

Usavršavanje nastavnika odvija se i u školi kroz različite djelatnosti:

 • rad stručnih aktiva
 • rad razrednih i Nastavničkog vijeća
 • individualno ( internet, stručni suradnik - pedagog, knjižnica )
 • grupno ( informatička radionica, pedagoška radionica )

Usavršavanje predstavlja značajnu aktivnost u napredovanju i razvoju svakoga nastavnika, što se neposredno odražava na kvalitetu života osobe i škole.

Pisani dio pomoćničkog ispita

Pisani dio pomoćničkog ispita održat će se 9. 10. 2018. (utorak) s početkom u 8 sati u uč. 11.

Obavijest

Uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu sa ljetnog roka 2018. godine , polaznici mogu podići u tajništvu škole svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati.

Poziv na 21. sjednicu Školskog odbora

Dana 27. rujna 2018. godine / četvrtak / s početkom u 14,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se 21. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 21. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 20. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 20. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 03. rujna 2018.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 20. sjednice Školskog odbora.pdf

Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljenom 22.08.2018. godine

Po natječaju od 22.08.2018. godine za stručnog komunikacijskog posrednika izabrana je Davorka Rivić.

Prijave učenika za polaganje pomoćničkog ispita

Prijave učenika za polaganje pomoćničkog ispita bit će od 10. do 14. 09. 2018. god. od 8 do 14 sati.

Prijavnice se kupuju u knjižari i potrebna je preslika svjedodžbe o završnome radu.

Stipendiranje učenika

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2018. godinu.

Stipendija za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ ne produžuje se, odnosno potrebno se je za svaku novu školsku godinu ponovno javiti se na Otvoreni javni poziv.

Sve informacije o Projektu „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ te popis tražene dokumentacije, dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

Ovdje možete preuzeti dokumente:
Javni poziv Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima
Prijavni obrazac
Skupna izjava
Obrazac 1 - Podaci o sudionicima
Obrazac 2 - Podaci nakon završetka aktivnosti
Projekt stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Poziv na 20. sjednicu Školskog odbora

Dana 03. rujna 2018. godine / ponedjeljak / s početkom u 14,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se 20. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 20. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 19. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 19. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 24. kolovoza 2018.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 19. sjednice Školskog odbora.pdf

Poziv na 19. sjednicu Školskog odbora

Dana 24. kolovoza 2018. godine / petak / s početkom u 10,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se 19. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 19. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 18. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 18. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 28. lipnja 2018.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 18. sjednice Školskog odbora.pdf


Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…