Početna stranica › Obrtnička škola Bjelovar


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2013.

Ove je godine Dan Obrtničke škole održan u utorak 22. travnja, na Dan planeta Zemlje, stoga smo taj dan obilježili…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2012./13.

3. f razred, zanimanje pomoćni bravar, razrednica je Anita Blažeković. Učenici 3. f razreda uistinu su vrlo…

Vršnjačka kreativna prezentacija zaključaka masovne diskusije

Vršnjačku kreativnu prezentaciju zaključaka masovne diskusije na temu Europske unije u području obrazovanja, zapošljavanja, mobilnosti, kulture i slobodnog vremena, organiziranog sudjelovanja mladih, sigurnosti hrane i zaštite potrošača te političkog sudjelovanja mladih održat će srednjoškolci koji su sudjelovali u diskusiji.

Prezentacija će biti održana u Obrtničkoj školi Bjelovar 26. ožujka u 10.40 sati u učionici 12, trajat će jedan školski sat.
Spomenuta diskusija i prezentacija dio su projekta 28. zvjezdica (28th Star), financiranog od strane Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj kroz program IPA INFO 2011, kojeg provode PRONI Centar za socijalno podučavanje, nositelj spomenutog projekta, u partnerstvu s INFOZONOM iz Splita i Udrugom ZAMISLI iz Zagreba.

Predavanje o Ruđeru Boškoviću

Dana 7. ožujka 2014. od 11 do 12 sati, dr. sc. Stipe Kutleša održat će predavanje o Ruđeru Boškoviću za učenike Obrtničke i Tehničke škole Bjelovar.
Predavanje će se održati u učionici 12.

NATJEČAJ za popunu sljedećih radnih mjesta

  1. stručni suradnik/ca pedagog/inja, jedan izvršitelj, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme –zamjena za bolovanje.

Napomene:

Svi kandidati moraju udovoljavati uvjetima iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12-proč.tekst, 94/13)  i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN broj 1/96 i 80/99), a uz zamolbu za zaposlenje obavezno moraju dostaviti životopis, domovnicu, diplomu (dokaz o stručnoj spremi), potvrdu o položenim pedagoškim kompetencijama i original uvjerenja o ne kažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju za natječaj treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar s naznakom „za natječaj“.
Natječaj je otvoren osam dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje, a nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
Tel.: 043/244-722, 244-723.


Natječaj će biti objavljen 14. veljače 2014. godine i biti će otvoren osam dana od dana objave.

 

NATJEČAJ za popunu sljedećih radnih mjesta

  1. nastavnik/ca engleskog jezika, jedan izvršitelj, nepuno radno vrijeme 5 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme.
Napomene:
Svi kandidati moraju udovoljavati uvjetima iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12-proč.tekst, 94/13) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN broj 1/96 i 80/99), a uz zamolbu za zaposlenje obavezno moraju dostaviti životopis, domovnicu, diplomu (dokaz o stručnoj spremi), potvrdu o položenim pedagoškim kompetencijama i uvjerenje o ne kažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). Dokumentaciju za natječaj treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar s naznakom „za natječaj“. Natječaj je otvoren osam dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje, a nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati. Tel.: 043/244-722, 244-723.

Natječaj je objavljen 09. 01.2014. godine i otvoren je osam dana od dana objave.

NATJEČAJ za popunu sljedećih radnih mjesta

  1. nastavnik/ca praktične nastave iz strojarske skupine predmeta, jedan izvršitelj, puno radno vrijeme, na neodređeno
  2. nastavnik/ca matematike u struci, jedan izvršitelj, nepuno radno vrijeme ( 2 sata nastave tjedno), na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2014. godine
  3. nastavnik/ca politike i gospodarstva, jedan izvršitelj, nepuno radno vrijeme ( 2 sata nastave tjedno), na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2014. godine.
  4. nastavnik/ca poduzetništva, jedan izvršitelj, nepuno radno vrijeme (1 sat nastave tjedno), na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2014. godine.
  5. nastavnik/ca elektrotehničke skupine predmeta, jedan izvršitelj, nepuno radno vrijeme ( 2,5 sati nastave tjedno), na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2014. godine.
Napomene:
Svi kandidati moraju udovoljavati uvjetima iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12-proč.tekst, 94/13) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN broj 1/96 i 80/99), a uz zamolbu za zaposlenje obavezno moraju dostaviti životopis, domovnicu, diplomu (dokaz o stručnoj spremi), potvrdu o položenim pedagoškim kompetencijama i uvjerenje o ne kažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). Dokumentaciju za natječaj treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar s naznakom „za natječaj“.
Natječaj je otvoren osam dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje, a nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.Tel.: 043/244-722, 244-723.

Natječaj je objavljen 06. prosinca 2013. godine i otvoren je osam dana od dana objave.

NATJEČAJ za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih

Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar, raspisuje

NATJEČAJ
za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih


A.) Program za stjecanje srednje stručne spreme
    Izbor zanimanja:
            a) automehaničar
            b) mehaničar poljoprivrednih strojeva
            c) vodoinstalater
            d) plinoinstalater
            e) bravar
            f) strojobravar
            g) autolimar
            h) autolakirer
            i) elektroinstalater
            j) autoelektričar
            k) tokar
            l) alatničar
            m) elektromehaničar
            n) instalater grijanja i klimatizacije
            o) limar
            p) finomehaničar
            q) soboslikar-ličilac
            r) obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima

            Uvjeti upisa :
            - završena osmogodišnja škola
            - rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
            - domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
            - ugovor o naukovanju
            - liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).


B.) Program prekvalifikacije:
za zanimanja navedena pod točkom A.

            Uvjeti upisa:
            a. završena srednja stručna sprema
            b. rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
            c. domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
            d. ugovor o naukovanju
            e. liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).

C.) Program osposobljavanja
    Izbor zanimanja:
            a) rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina
            b) zavarivač plinskim postupkom
            c) zavarivač REL postupkom
            d) zavarivač TIG postupkom
            e) zavarivač MIG-MAG postupkom

            Uvjeti upisa:
            -  navršenih 18 godina života i završena srednja stručna sprema ili osmogodišnja škola
            -  rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
            -  domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
            -  liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).

Natječaj je otvoren 15 dana od objave natječaja u „ Bjelovarcu“. Dokumentacija se predaje u tajništvu Škole ili na gornju adresu s naznakom „Za natječaj“.
Upisi su 21. listopada 2013. godine ( javiti se kod voditelja obrazovanja odraslih).
Telefon za informacije 043/244-722.

 

Obavijest za prve razrede!

Učenici prvih razreda prvi tjedan slušaju Zaštitu na radu.
U utorak, srijedu i četvrtak nastavu imaju od 14 sati. U subotu je polažu.

Natječaj - pomagač/pomagačica u nastavi

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu slijedećih radnih mjesta

1. pomagač/pomagačica u nastavi – javni radovi za mlade, 3 izvršitelja, na određeno vrijeme - novootvoreni poslovi 10 mjeseci, puno radno vrijeme, potrebna razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine, Viša ili prvostupanjska

Ostale informacije:
MLADI ZA MLADE - pomagači u nastavi. Nezaposlene osobe do 29 godina starosti sa završenim gimnazijskim obrazovanjem ili prvostupnici, bez radnog staža i prijavljeni u evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana.

Kontakt: pismena zamolba: Andrije Kačića Miošića 7, Bjelovar (HZZ)
Natječaj je otvoren osam dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen 30. kolovoza 2013. godine i otvoren osam dana od dana objave.

Dostava pisanog zahtjeva za nastavak obrazovanja

DOSTAVA PISANOG ZAHTJEVA ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA
od 28. 08. do 06. 09.2013. godine

Za nastavak obrazovanja u trogodišnjem programu za zanimanja:
automehaničar, instalater grijanja i klimatizacije, plinoinstalater, vodoinstalater, elektroinstalater, elektromehaničar, elektroničar-mehaničar, CNC operater/CNC operaterka,

mogu se prijaviti učenici koji su stekli nižu stručnu spremu u istom obrazovnom sektoru.

UZ PISANI ZAHTJEV ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA POTREBNO JE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

- razredne svjedodžbe od 1. do 2. razreda srednje škole
- svjedodžbu o završnom radu
- za dodatne bodove dostaviti dokaz o sudjelovanju na državnim/međunarodnim natjecanjima

Nastavak školovanja

NASTAVAK ŠKOLOVANJA ZA UČENIKE KOJI SU ZAVRŠILI OBRAZOVANJE I STEKLI NIŽU STRUČNU SPREMU

Preuzmite .pdf dokument o nastavku školovanja:
Nastavak školovanja učenika.pdf

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 86/12),  omogućen je nastavak obrazovanja u statusu redovnog učenika za učenike koji su završili obrazovanje i stekli nižu stručnu spremu ili su završili trogodišnje obrazovne programe, bez financijskog opterećenja za učenike i roditelje.

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola je trogodišnja škola za zanimanja u području rada strojarstvo, elektrotehnika i ostale usluge.

Na linku dolje možete preuzeti školski kurikulum:
ŠKOLSKI KURIKULUM.pdf
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2013./2014.pdf

 

“Obrazovanje je u srcu razvitka i pojedinca i zajednica. Njegovo je poslanstvo omogućiti svakome od nas, bez iznimke i u potpunosti, razviti sve naše talente i ostvariti naš stvaralački potencijal, uključujući i odgovornost za vlastite živote i postignuća osobnih ciljeva.”Odlični učenici 2011/12

1b - Matija Valentić, bravar
1c - Ivo Kupsjak, elektromehaničar
2b - Josip Lukinović, vodoinstalaterviše...


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…