Početna stranica › Obrtnička škola Bjelovar


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Poziv na 11. sjednicu Školskog odbora

Dana 18. siječnja 2018. godine / četvrtak / s početkom u 14,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se 11. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 11. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 10. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 10. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 22. prosinca 2018.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 10. sjednice Školskog odbora.pdf

OBAVIJEST ZA UČENIKE, RODITELJE I POSLODAVCE

Obrtnička škola Bjelovar kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Kl: UP/I-102-02/14-01/03, Ur. broj: 524-03-02-01/3-14-3 od 18. lipnja 2014. g. obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora. Svake školske godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa propisuje trajanje odmora učenika.

Ugovori se podižu tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika odnosno u vrijeme kada je dozvoljen rad redovnih učenika srednjih škola, najranije tjedan dana prije početka praznika.

Zimski praznici šk. god. 2017./18. traju od 27.12.2017. do 12.01.2018.g.,

proljetni od 29.03.2018.g. do 06.04. 2018.g.,

ljetni praznici počinju 18.06.2018

Ugovori se ne smiju izdavati retroaktivno (unazad).

Učenici koji rade na benzinskim postajama i vrše poslove čišćenja stakala ne mogu dobiti ugovor – ugovor sadrži prava i obveze- iz razloga što poslodavac za imenovane ne isplaćuje plaću pa time niti zakonom propisane doprinose u slučaju nesreće na radu ili učinjene štete, odnosno ostala davanja.

Ukoliko učenici rade na drugim poslovima u sklopu benzinskih postaja, potrebno je da poslodavac to upiše na evidencijski list i napomenu da će mu za to biti isplaćena plaća te potvrdi pečatom i potpisom.

Ukoliko je učenik podigao ugovor, a iz nekog razloga nije mogao doći na rad ili nije započeo s radom, dužan je u roku tri dana od dana podizanja ugovora isti otkazati i vratiti na poništenje, a ako ga je predao poslodavcu tada ga treba vratiti poslodavac.

Ukoliko se gore navedeno ne obavi u navedenom roku, dakle nemamo saznanja da učenik ne radi, s obzirom na zakonsku obvezu servisa,  ugovor se registrira kao radni, a učenik se u slijedećih 8 dana prijavljuje na HZZO i vrši se osiguranje u slučaju nesreće na radu.

Nepravodobna odjava ugovora stvara kasnije problem i nama kao servisu i poslodavcu.

Kod podizanja ugovora učenik je obvezan predočiti člansku iskaznicu koju produžuje donošenjem potvrde o redovnom školovanju za tekuću školsku godinu, popunjen evidencijski list poslodavca i uputnicu - ovjerene i potpisane od strane poslodavca ( obrasci se nalaze na stranicama servisa ili se mogu dobiti u servisu) i žiro račun učenika. Ukoliko učenik radi kod istog poslodavca nije potrebno popunjavati evidencijski list ( osim ako su nastale promjene - adresa, telefon, odgovorna osoba i sli.), tada uz člansku iskaznicu donosi popunjenu i ovjerenu uputnicu poslodavca.

Prema čl. 17. st.2. Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (N.N. 52/2017), Naručitelj (poslodavac) je dužan ovjeriti i dopuniti ugovor sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika u roku od 15 dana nakon obavljenog posla, odnosno nakon što mu učenik po obavljenom poslu dostavi ugovor.

Uvjeti poslovanja za školsku godinu 2017./18.

Obrtnička škola Bjelovar kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Kl: UP/I-102-02/14-01/03, Ur. broj: 524-03-02-01/3-14-3 od 18. lipnja 2014. g. obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora.

Ovdje možete preuzeti cijeli dokument:
Uvjeti poslovanja Obrtničke škole Bjelovar kao posrednika za povremeni rad redovnih učenika

Poziv na 10. sjednicu Školskog odbora

Dana 22. prosinca 2017. godine / petak / s početkom u 14,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se 10. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 10. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 9. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 9. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 20. studenog 2017.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 9. sjednice Školskog odbora.pdf

Uvjerenja o pomoćničkom ispitu

Uvjerenja o pomoćničkom ispitu za kandidate koji su uspješno položili pomoćnički ispit u jesenskom roku 2017. godine mogu se podići u tajništvu škole svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2017./18.

Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata donio je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija za školsku odnosno akademsku 2017./2018. godinu.

Uvjeti za dodjelu stipendije kao i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu sadržani su u tekstu Natječaja na stranici:
https://branitelji.gov.hr/vijesti/natjecaj-za-dodjelu-stipendija/

Dodatne informacije o Natječaju mogu se dobiti na broju telefona 01/3657-953, adresi elektorničke pošte: .(JavaScript must be enabled to view this email address) ili osobno kod djelatnika Fonda za stipendiranje na adresi Park Stara Trešnjevka 4 u Zagrebu, u radno vrijeme od 8,30-16,30 sati.

Poziv na 9. sjednicu Školskog odbora

Dana 20. studenog 2017. godine / ponedjeljak / s početkom u 14,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se osma sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 9. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 8. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 8. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 06. studenog 2017.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 8. sjednice Školskog odbora.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ica njemačkog jezika, nepuno radno vrijeme - 10 sata neposrednog odgojno obrazovnog rada, na određeno - zamjena, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR - Njemački jezik.pdf

Obavijest o izboru po natječaju

Po natječaju od 25.10. 2017. godine za popunu radnog mjesta nastavnika engleskog jezika , nepuno radno vrijeme, na određeno ( zamjena) izabrana je Suzana Cug, dipl. ekonomistica. Natječaj će se ponoviti u roku pet mjeseci jer kandidatkinja ne ispunjava uvjete iz natječaja.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

U skladu sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti Školski odbor Obrtničke škole donosi:

Preuzmite .pdf dokumente:
Procedura stvaranja ugovornih obveza

Poziv na 8. sjednicu Školskog odbora

Dana 6. studenog 2017. godine / ponedjeljak / s početkom u 14,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se osma sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 8. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 7. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 7. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 18. listopada 2017.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 7. sjednice Školskog odbora.pdf


Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…