Početna stranica › Obrtnička škola Bjelovar


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2014.

Dana 30. travnja 2014. godine Obrtnička škola Bjelovar proslavila je svoj dan. Tog dana održala su se brojna predavanja,…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Obavijest

Učenički servis neće raditi od 13. do 17. 04.2017. godine.

Zaključci sa 57. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 57. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 07. travnja 2017.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 57. sjednice Školskog odbora.pdf

Poziv na 57. sjednicu Školskog odbora

Dana 07. travnja 2017. godine / petak / s početkom u 14,00 sati u prostorijama Obrtničke škole Bjelovar održat će se 57. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 57. sjednicu Školskog odbora.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnika/ica praktične nastave (strojarska skupina predmeta), puno radno vrijeme, na neodređeno, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR.pdf

Uvjerenja o pomoćničkom ispitu

Uvjerenja o pomoćničkom ispitu za kandidate koji su uspješno položili pomoćnički ispit u jesenskom roku - rujan-listopad 2016. godine mogu se podići u tajništvu škole svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Zaključci sa 56. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 56. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 28. veljače 2017.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 56. sjednice Školskog odbora.pdf

Uvjeti poslovanja Obrtničke škole Bjelovar kao posrednika za povremeni rad redovnih učenika

UVJETI POSLOVANJA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR KAO POSREDNIKA ZA POVREMENI RAD REDOVNIH UČENIKA
za školsku godinu 2016./2017.Obrtnička škola Bjelovar kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Kl: UP/I-102-02/14-01/03, Ur. broj: 524-03-02-01/3-14-3 od 18. lipnja 2014. g. obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora.

Ovdje možete preuzeti cijeli dokument:
Uvjeti poslovanja Obrtničke škole Bjelovar kao posrednika za povremeni rad redovnih učenika

POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU – UČENIČKI SERVIS

OBAVIJEST ZA UČENIKE, RODITELJE I POSLODAVCE

Obrtnička škola Bjelovar kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Kl: UP/I-102-02/14-01/03, Ur. broj: 524-03-02-01/3-14-3 od 18. lipnja 2014. g. obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora. Svake školske godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa propisuje trajanje odmora učenika.

Zimski praznici šk. god. 2016/17. traju od 27.12.2016. do 15.01.2017.g.,
proljetni od 13.04.2017. do 21.04.2017.g.,
ljetni praznici počinju 16.06.2017.  do 04.09.2017.


Ugovori se podižu tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika odnosno u vrijeme kada je dozvoljen rad redovnih učenika srednjih škola, najranije tjedan dana prije početka praznika.

Ugovori se ne smiju izdavati retroaktivno ( unazad).

Učenici koji rade na benzinskim postajama i vrše poslove čišćenja stakala ne mogu dobiti ugovor – ugovor sadrži prava i obveze- iz razloga što poslodavac za imenovane ne isplaćuje plaću pa time niti zakonom propisane doprinose u slučaju nesreće na radu ili učinjene štete, odnosno ostala davanja.

Ukoliko učenici rade na drugim poslovima u sklopu benzinskih postaja, potrebno je da poslodavac to upiše na evidencijski list i napomenu da će mu za to biti isplaćena plaća te potvrdi pečatom i potpisom.

Ukoliko je učenik podigao ugovor, a iz nekog razloga nije mogao doći na rad ili nije započeo s radom, dužan je u roku tri dana od dana podizanja ugovora isti otkazati i vratiti na poništenje, a ako ga je predao poslodavcu tada ga treba vratiti poslodavac.

Ukoliko se gore navedeno ne obavi u navedenom roku, dakle nemamo saznanja da učenik ne radi, s obzirom na zakonsku obvezu servisa, četvrti primjerak ugovora biti će proslijeđen državnom inspektoratu ( rok 3 dana od dana izdavanja) gdje se registrira kao radni, a učenik se u slijedećih 8 dana prijavljuje na HZZO i vrši se osiguranje u slučaju nesreće na radu.

Nepravodobna odjava ugovora stvara kasnije problem i nama kao servisu i poslodavcu.

Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih

Na temelju čl. 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar (u daljnjem tekstu: Škola), a u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (NN 17/07) , Školski odbor na sjednici od 22. prosinca 2016. godine donosi

PRAVILNIK
O SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU ODRASLIH

Preuzmite .pdf dokument:
Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih.pdf

Odluka o usvajanju pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih Obrtničke škole Bjelovar

Na temelju članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor na sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine donio je


ODLUKU
O USVAJANJU PRAVILNIKA O SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU ODRASLIH OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR

I.
Usvaja se Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih Obrtničke škole Bjelovar.
II.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Obrazloženje:
Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih Obrtničke škole Bjelovar usklađen je sa Zakonom o obrazovanju odraslih i provedbenim Pravilnicima vezanim za obrazovanje odraslih polaznika.

Preuzmite .pdf dokument:
Odluka o usvajanju pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih.pdf

Zaključci sa 55. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 55. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 09. veljače 2017.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 55. sjednice Školskog odbora.pdf

Financijske odluke i bilješke

Preuzmite .pdf dokumente:
Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu
Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna obrtničke škole za 2016. godinu
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016.godinu
Prihoda i rashoda I-XII 2016.

Poziv na 55. sjednicu Školskog odbora

Dana 09.02.2017. godine / četvrtak / s početkom u 14,00 sati u prostorijama Obrtničke škole Bjelovar održat će se 55. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 55. sjednicu Školskog odbora.pdf

Rezultati natječaja

Po natječaju objavljenom 10.01.2017. na web stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i Obrtničke škole Bjelovar, za popunu radnog mjesta stručnog suradnika pedagoga na određeno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust), puno radno vrijeme izabrana je Petra Kupsjak, magistra pedagogije i magistra etnologije, a za popunu radnog mjesta nastavnika strojarske skupine predmeta i organizacije i vođenja praktične nastave učenika izvan škole, na neodređeno, puno radno vrijeme, izabran je Vjekoslav Marković, diplomirani inženjer strojarstva.

Zaključci sa 54. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 54. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 24. siječnja 2017.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 54. sjednice Školskog odbora.pdf


Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…