Početna stranica › Obrtnička škola Bjelovar


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Uvjerenja o pomoćničkom ispitu

Uvjerenja o pomoćničkom ispitu za kandidate koji su uspješno položili pomoćnički ispit u zimskom roku -veljača-ožujak 2017. godine mogu se podići u tajništvu škole svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Zaključci sa 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 03. svibnja 2017.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ica engleskog jezika, puno radno vrijeme, na određeno- zamjena za bolovanje, jedan izvršitelj.

Napomene:
Svi kandidati moraju udovoljavati uvjetima iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12-proč.tekst, 94/13, 152/14, 7/17)  i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN broj 1/96 i 80/99), a uz zamolbu za zaposlenje obavezno moraju dostaviti životopis, domovnicu, diplomu (dokaz o stručnoj spremi), potvrdu o položenim pedagoškim kompetencijama i uvjerenje o ne kažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Nakon izbora kandidata, a prije sklapanja ugovora o radu moraju biti dostavljeni originali dokumenata na uvid.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Dokumentaciju za natječaj treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar s naznakom „za natječaj“.
Natječaj je otvoren osam dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje, a nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
Tel.: 043/244-722, 244-723

Natječaj će biti objavljen 15. 05.2017. godine i biti će otvoren do 23.05.2017. godine.


Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR.pdf

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj dan, organizirana su različita predavanja od kojih su neka vodili učenici, a neka i vanjski predavači kojima se ovim putem zahvaljujemo na izvrsnoj suradnji.

Prvo predavanje, koje je započelo u 8:30, vodila je diplomirana pedagoginja i etnologinja, Petra Kupsjak, koja je naše učenike pobliže upoznala s tradicijom obrtništva u Bjelovaru. Osim predavanja održala je i kratku radionicu, koja je učenicima bila posebno zanimljiva, a vezala se uz povezivanje tradicijskih bjelovarskih žigova tadašnjih obrtnika.

Nadalje, u prostoru školske knjižnice održan je turnir u šahu koji je započeo u 9 sati. Prijavljeni učenici igrali su šah jedni protiv drugih.

U 9:15 održano je i predavanje učenika maturalnih razreda „Ja i moje zanimanje“, koji su naši maturanti pobliže upoznali učenike sa svojim zanimanjima. Istaknuli su prednosti i nedostatke, ali i vlastite stavove o svom budućem zanimanju.

Radionica zanimljivog naziva „LAN party“, organizirana je kao turnir u igranju igrica., a započela je u 9:00 sati.

Vanjski gosti ovogodišnjeg dana škole bili su predstavnici Zagrebačke banke. Održali su učenicima u 10:00 sati, zanimljivo predavanje o prednostima štednje novca, predložili načine kako uštedjeti novac i prikazali plan kako odgovorno raspolagati novcem.

Kraj dana škole bio je obilježen sportskim aktivnostima. Održan je nogometni turnir u kojem su kao pobjednici izašli učenici 2.c razreda. Na samom kraju s pobjednicima su zaigrali i profesori.

Zahvaljujemo svim sudionicima Dana škole na sudjelovanju!

Sanja Cutvarić


Dan škole 2017.
Dan škole 2017.
Dan škole 2017.
Dan škole 2017.
Dan škole 2017.
Dan škole 2017.

 

Poziv na 1. konstituirajuću sjednicu Školskog odbora

Dana 03. svibnja 2017. godine / srijeda / s početkom u 14,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se prva konstituirajuća sjednica novoizabranog Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 1. konstituirajuću sjednicu Školskog odbora.pdf

Obavijest

U periodu od 04. do 11. 05.2017. godine učenički servis neće raditi zbog godišnjeg odmora.

Obavijest

Učenički servis neće raditi od 13. do 17. 04.2017. godine.

Zaključci sa 57. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 57. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 07. travnja 2017.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 57. sjednice Školskog odbora.pdf

Poziv na 57. sjednicu Školskog odbora

Dana 07. travnja 2017. godine / petak / s početkom u 14,00 sati u prostorijama Obrtničke škole Bjelovar održat će se 57. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 57. sjednicu Školskog odbora.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnika/ica praktične nastave (strojarska skupina predmeta), puno radno vrijeme, na neodređeno, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR.pdf

Uvjerenja o pomoćničkom ispitu

Uvjerenja o pomoćničkom ispitu za kandidate koji su uspješno položili pomoćnički ispit u jesenskom roku - rujan-listopad 2016. godine mogu se podići u tajništvu škole svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Zaključci sa 56. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 56. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 28. veljače 2017.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 56. sjednice Školskog odbora.pdf

Uvjeti poslovanja Obrtničke škole Bjelovar kao posrednika za povremeni rad redovnih učenika

UVJETI POSLOVANJA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR KAO POSREDNIKA ZA POVREMENI RAD REDOVNIH UČENIKA
za školsku godinu 2016./2017.Obrtnička škola Bjelovar kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Kl: UP/I-102-02/14-01/03, Ur. broj: 524-03-02-01/3-14-3 od 18. lipnja 2014. g. obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora.

Ovdje možete preuzeti cijeli dokument:
Uvjeti poslovanja Obrtničke škole Bjelovar kao posrednika za povremeni rad redovnih učenika

POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU – UČENIČKI SERVIS

OBAVIJEST ZA UČENIKE, RODITELJE I POSLODAVCE

Obrtnička škola Bjelovar kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Kl: UP/I-102-02/14-01/03, Ur. broj: 524-03-02-01/3-14-3 od 18. lipnja 2014. g. obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora. Svake školske godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa propisuje trajanje odmora učenika.

Zimski praznici šk. god. 2016/17. traju od 27.12.2016. do 15.01.2017.g.,
proljetni od 13.04.2017. do 21.04.2017.g.,
ljetni praznici počinju 16.06.2017.  do 04.09.2017.


Ugovori se podižu tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika odnosno u vrijeme kada je dozvoljen rad redovnih učenika srednjih škola, najranije tjedan dana prije početka praznika.

Ugovori se ne smiju izdavati retroaktivno ( unazad).

Učenici koji rade na benzinskim postajama i vrše poslove čišćenja stakala ne mogu dobiti ugovor – ugovor sadrži prava i obveze- iz razloga što poslodavac za imenovane ne isplaćuje plaću pa time niti zakonom propisane doprinose u slučaju nesreće na radu ili učinjene štete, odnosno ostala davanja.

Ukoliko učenici rade na drugim poslovima u sklopu benzinskih postaja, potrebno je da poslodavac to upiše na evidencijski list i napomenu da će mu za to biti isplaćena plaća te potvrdi pečatom i potpisom.

Ukoliko je učenik podigao ugovor, a iz nekog razloga nije mogao doći na rad ili nije započeo s radom, dužan je u roku tri dana od dana podizanja ugovora isti otkazati i vratiti na poništenje, a ako ga je predao poslodavcu tada ga treba vratiti poslodavac.

Ukoliko se gore navedeno ne obavi u navedenom roku, dakle nemamo saznanja da učenik ne radi, s obzirom na zakonsku obvezu servisa, četvrti primjerak ugovora biti će proslijeđen državnom inspektoratu ( rok 3 dana od dana izdavanja) gdje se registrira kao radni, a učenik se u slijedećih 8 dana prijavljuje na HZZO i vrši se osiguranje u slučaju nesreće na radu.

Nepravodobna odjava ugovora stvara kasnije problem i nama kao servisu i poslodavcu.

Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih

Na temelju čl. 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar (u daljnjem tekstu: Škola), a u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (NN 17/07) , Školski odbor na sjednici od 22. prosinca 2016. godine donosi

PRAVILNIK
O SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU ODRASLIH

Preuzmite .pdf dokument:
Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih.pdf


Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…