Početna stranica › Vijesti


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Natječaj za radno mjesto nastavnik/ca engleskog jezika

Temeljem odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11) i Statuta Obrtničke škole Bjelovar, ravnatelj Obrtničke škole Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1.Nastavnik/ca engleskog jezika-nepuno radno vrijeme: 6 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2012. godine, jedan izvršitelj

 • Svi kandidati moraju udovoljavati uvjetima iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN broj 1/96 i 80/80), a uz zamolbu za zaposlenje obavezno moraju dostaviti životopis, originale ili ovjerene kopije domovnice, diplome (dokaz o stručnoj spremi), potvrde o položenim pedagoškim kompetencijama i uvjerenja o ne kažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
 • Dokumentaciju za natječaj treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar s naznakom „za natječaj“.
 • Natječaj je otvoren osam dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje, a nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
 • Tel.: 043/244-722, 244-723.

NATJEČAJ VRIJEDI OD 10.12.2011. DO 18.12.2011. GOD.

Samovrednovanje rada Škole

Samovrednovanje je svaki onaj postupak ili metoda koju ustanova vrši pod vlastitom odgovornošću, s ciljem procjene uspješnosti vlastitog rada ili svog položaja u odnosu na:

 • svoje usluge, zaposlenike,  razvojne projekte, korisnike…
 • nacionalne standarde, druge škole sličnog karaktera.

Budući da su ustanove za strukovno obrazovanje prema Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN 30/09) dužne provoditi samovrednovanje kao dio sustava osiguravanja kvalitete rada, ove je školske godine i Obrtnička škola Bjelovar postala dio toga sustava.

Da bismo mogli započeti proces samovrednovanja, morali smo prvo oformiti tim za kvalitetu i imenovati koordinatora za samovrednovanje. Članovi tima su: Karmen Bank, Vladimir Petrović, Stela Šupić, Mirna Marin, Ivan Tudić, Katarina Belančić, Branko Cvetković i koordinatorica Adela Sakradžija.

Tijekom ove školske godine svi ćemo zajedno, na čelu s timom za kvalitetu, procijeniti svoj rad i rezultate postignute tijekom prošle školske godine, i to pomoću: anketnih istraživanja o zadovoljstvu među učenicima, nastavnicima i roditeljima; statističkih podataka o bivšim učenicima, njihovim uspjesima, upisima i sl.; raznih relevantnih dokumenata i praćenjem nastave svih nastavnika.

Analizirat ćemo sljedeća prioritetna područja:

 • Planiranje i programiranje rada
 • Poučavanje i podrška učenju
 • Postignuća polaznika
 • Materijalni uvjeti i ljudski potencijali
 • Međuljudski odnosi, suradnja, promicanje
 • Rukovođenje i upravljanje.

Navedenim ćemo aktivnostima utvrditi svoje prednosti i nedostatke, zatim ćemo napisati izvješće o provedenim aktivnostima i njihovim rezultatima, a na temelju njega sastaviti plan unaprjeđenja kojemu će cilj biti ukloniti utvrđene nedostatke i ojačati prednosti.

Osiguranje kvalitete je usluga koja se pruža zajednici, a ne samo proces donošenja prosudbi. Vrlo je važno da osiguranje kvalitete bude usmjereno na zaštitu i poticanje polaznika, a ne samo na ispunjavanje nekih kriterija.

Polaznici su u samom središtu onoga što radimo!

Katarina Belančić

Škole za Afriku – Škole za život

Ove se školske godine i naša Škola uključila u projekt Škole za Afriku. Iako je i Hrvatska pogođena financijskom krizom, i nitko si od nas ne može priuštiti sve što bi želio, naši učenici i nastavnici smatraju da još uvijek ima onih kojima je teže i kojima možemo pomoći. Većina si nas, na sreću, još uvijek može priuštiti osnovne životne potrepštine kao što su: pitka voda, hrana, odjeća i sl., što u Africi nije slučaj. Tamošnje siromaštvo uvelike je posljedica nemogućnosti i nedostupnosti obrazovanja koje je za njih jedini put prema boljem životu.

Svjesni smo koliko je obrazovanje važno, sretni smo što nam je dostupno i gotovo besplatno, te zbog toga želimo sudjelovati u projektu Škole za Afriku, kako bismo i mi djelomično bili zaslužni što se djeca u Africi imaju mogućnost obrazovati, što za njih znači živjeti.

Ovim putem još jednom pozivamo sve svoje učenike, nastavnike, roditelje i sugrađane da se uključe u Projekt i pomognu nam prikupiti sredstva koja će afričkoj djeci omogućiti obrazovanje i normalan život. Svatko može predložiti neku aktivnost, akciju, natjecanje ili bilo što drugo, ali i sudjelovati u svemu što priređujemo kako bismo ostvarili cilj ovog Projekta.

Također želimo zahvaliti svim učenicima i nastavnicima koji su već angažirani u provedbi Projekta. Prošli je tjedan održana radionica božićnih čestitaka koje će se uz ostale uratke naših učenika prodavati na štandu kod DM-a u subotu 3 prosinca 2011.
U nastavku možete pogledati nekoliko fotografija s naše radionice božićnih čestitaka…

Koordinatorica Projekta: Katarina Belančić, prof. i dipl. knjiž.

Škole za Afriku - izrada čestitki

Škole za Afriku - izrada čestitki

Škole za Afriku - izrada čestitki

Škole za Afriku - izrada čestitki

Škole za Afriku - izrada čestitki

Škole za Afriku - izrada čestitki

Natječaj za radna mjesta

Temeljem odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11) i Statuta Obrtničke škole Bjelovar, ravnatelj Obrtničke škole Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu slijedećih radnih mjesta

 1. Nastavnik/ca tehnologije zanimanja i tehnoloških vježbi-nepuno radno vrijeme: 6 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme;
 2. Nastavnik/ca engleskog jezika, nepuno radno vrijeme: 6 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2012. godine.
 3. Nastavnik/ca hrvatskog jezika, nepuno radno vrijeme: 3 sata nastave tjedno,  na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2012. godine;
 4. Nastavnik/ca elektrotehničke skupine predmeta, nepuna satnica : 3 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2012. godine.
 5. Nastavnik/ca strojarske skupine predmeta, nepuno radno vrijeme: 16 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme.
 6. Nastavnik/ca politike i gospodarstva, nepuno radno vrijeme: 3 sata nastave tjedno, na neodređeno vrijeme.

Svi kandidati moraju udovoljavati uvjetima iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN broj 1/96 i 80/80), a uz zamolbu za zaposlenje obavezno moraju dostaviti životopis, originale ili ovjerene kopije domovnice, diplome (dokaz o stručnoj spremi), potvrde o položenim pedagoškim kompetencijama i uvjerenja o ne kažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumentaciju za natječaj treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren osam dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje, a nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Tel.: 043/244-722, 244-723.

Objavljeno: 14.10.2011.

Proljetni sajam u Gudovcu

Kulturna i javna djelatnost škole – Proljetni sajam u Gudovcu

26. – 28. ožujka 2010 godine

Obrtnička škola Bjelovar već tradicionalno je sudjelovala na sajamskoj priredbi 13. Proljetnog sajama u Gudovcu koja se održavala od 26. – 28. ožujka 2010 godine.

Radi se o sajmu poljoprivrednog, gospodarskog i obrtničkog, ali i međunarodnog karaktera. Obrtnička škola je na sajmu predstavila svoju djelatnost, planove za upis učenika u novu školsku godinu, ali i gotove proizvode koje su naši učenici načinili u školskoj radionici.

Proljetni sajam u Gudovcu

Proljetni sajam u Gudovcu

Proljetni sajam u Gudovcu

Proljetni sajam u Gudovcu

Parlaonica - Facebook prednosti i mane

U petak, 26. veljače 2010. u Obrtničkoj školi održana je parlaonica na temu Facebook – prednosti i mane. Sudjelovali su učenici Tehničke škole kao afirmacijska skupina (prednosti Facebooka) i učenici Obrtničke škole kao negacijska skupina (mane Facebooka).

Parlaonicu su organizirale i osmislile knjižničarke uz pomoć pedagoginja. Suci su bili Tatjana Selak, Janja Matuš i Vinko Grgurev. Odluka je bila jednoglasna, obje ekipe su bile jednako dobre pa je stoga parlaonica završila neriješeno. Prvo je vodila negacijska skupina, a potom je u vodstvo prešla afirmacijska.

Najaktivniji sudionik negacijske skupine bio je Mihovil Mraz kojemu ovom prigodom zahvaljujemo što je tako ozbiljno shvatio ovaj zadatak te pozivamo ostale koji žele sudjelovati na budućim parlaonicama da se jave knjižničarkama.

Parlaonica - Facebook prednosti i mane

Parlaonica - Facebook prednosti i mane

Parlaonica - Facebook prednosti i mane

Stručna ekskurzija

Dana 1.10.2009 učenici 3b razreda zanimanja vodoinstalater posjetili su vodocrpilište Delovi i postrojenje za pripremu pitke vode Javorovac. Ekskurzija je organizirana u cilju produbljivanja teoretskog znanja iz područja opskrbe stanovništva pitkom vodom.

Učenici su sa zanimanjem pratili objašnjenja dežurnih osoba o funkcioniranju pojedinih dijelova postrojenja, aktivno se uključujući postavljanjem pitanja.

Po završetku posjeta, svoje zadovoljstvo izrazili su željom da se i u buduće organiziraju stručne ekskurzije vezane za nastavni program.

Stručna ekskurzija - vodocrpilište Delovi

Stručna ekskurzija - vodocrpilište Delovi

 

Dramska predstava Oluja

Učenici naše škole posjetili su u četvrtak 12.studenog 2009. Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu. Dramska predstava „Oluja“ Williama Shakespearea u režiji Ivice Kunčevića izazvala je oduševljenje i kod učenika i profesora. Iako je to mnogim učenicima bila prva ozbiljna posjeta kazalištu ponašali su se kao vrlo zrela i iskusna kazališna publika!

Ponovni odlazak u kazalište želja je svih učenika!

Dramska predstava Oluja - HNK

Dramska predstava Oluja - HNK

Dan otvorenih vrata Obrtničke škole Bjelovar

28. svibnja 2009. godine u našoj školi održan je Dan otvorenih vrata Obrtničke škole Bjelovar.

Dan otvorenih vrata bio je namijenjen svim osmašima koji su zainteresirani za upis u našu školu, njihovim roditeljima, nastavnicima i ostalim zainteresiranima.

Zainteresirani učenici imali su priliku dobiti informacije o upisu u školu, upoznati profesore, zanimanja koja upisujemo. Srdačno su ih primili naši profesori i učenici koji su im demonstrirali znanja i vještini naučene u Obrtničkoj školi Bjelovar.

Učenici su mogli dobiti detaljne informacije o zanimanju automehaničar i autolimar, autolakirer, soboslikar, vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, zatim o elektro-zanimanjima: elektroinstalater, elektroničar-mehaničar i elektromehaničar i zanimanjima obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima, bravar i pomoćni bravar.

Učenici su posjetili školske radionice i vidjeli radove naših učenika, a profesori su im demonstrirali kako radi školska CNC tokarilica.

Dan otvorenih vrata Obrtničke škole Bjelovar

Dan otvorenih vrata Obrtničke škole Bjelovar

Dan otvorenih vrata Obrtničke škole Bjelovar

Dan otvorenih vrata Obrtničke škole Bjelovar

Dan otvorenih vrata Obrtničke škole Bjelovar

Dan otvorenih vrata Obrtničke škole Bjelovar

Dan otvorenih vrata Obrtničke škole Bjelovar

Dan otvorenih vrata Obrtničke škole Bjelovar

Dan otvorenih vrata Obrtničke škole Bjelovar

Smotra srednjih škola

U srijedu 26. svibnja 2009. godine u prostoru gradske uprave Zavod za zapošljavanje pod pokroviteljstvom Grada Bjelovara organizirao je predstavljanje srednjih škola grada Bjelovara učenicima osmih razreda.

Svoju djelatnost osmašima su predstavile Medicinska škola Bjelovar, Trgovačka i komercijalna škola Bjelovar, Gimnazija Bjelovar, Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Obrtnička škola Bjelovar (u suradnji s Obrtničkom komorom), Tehnička škola Bjelovar i Ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar.

Naša škola tradicionalno u suradnji s Obrtničkom komorom predstavila je svoj rad, programe, zanimanja, a učenici su od pedagoginje Adele Šoški, školske knjižnjičarke Katarine Belančić, voditelja praktične nastave Željka Redjepa i našeg ravnatelja Branka Cvetkovića mogli dobiti informacije o zanimanjima, pronalasku mjesta za naukovanje i upisima u prvi razred.

Obrtničku komoru predstavili su Tatjana Bednaić stručni suradnik za obrazovanje u Obrtničkoj komori BBŽ i Goran Grgić predsjednik odbora za strukovnu izobrazbu pri Obrtničkoj komori BBŽ i potpredsjednik Obrtničke komore BBŽ

Smotra srednjih škola

Smotra srednjih škola

Smotra srednjih škola


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…


O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…