Početna stranica › Obrtnička škola Bjelovar


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Obavijest

U petak 23. 06. 2017. učenički servis neće raditi.

Obavijesti učenicima!

1.    Prijave za pomoćnički ispit bit će 21. 06. 2017. od 8 do 12 sati.(prijavnice se kupuju u knjižari)
2.    Prijave za obranu završnog rada u jesenskom roku i predaja eleborata bit će 07. 07. 2017. god. od 8 do 12 sati.
3.    Prijave za popravni ispit u jesenskom roku bit će 10. 07. 2017. god. od 8 do 12 sati.

Produžna nastava

Preuzmite .xlsx dokument:
Produžna nastava.xlsx
Produžna nastava.pdf

Ostale termine za produžnu nastavu možete vidjeti na oglasnoj ploči škole.

NAJČITATELJI 2016./2017.

I ove školske godine, Obrtnička škola Bjelovar nagradila je svoje najčitatelje za školsku godinu 2016./2017.

Najčitatelj je učenik Ivor Rakačić iz 1. a razreda. Od samog početka ove školske godine, redovit je gost naše knjižnice, a može se pohvaliti i svim pročitanim lektirnim naslovima. Čest je sudionik radionica i događanja u školskoj knjižnici. Redovito čita časopise, ali i posuđuje izborne lektirne naslove. Nastavnici Obrtničke škole Bjelovar za njega imaju samo riječi hvale, a opisuju ga pristojnim, upornim, vrijednim i motiviranim.

Isto tako, ove godine smo nagradili profesoricu hrvatskog jezika, Kristinu Vidak, koja je proglašena najsuradnicom školske knjižnice. Profesorica Vidak redovito surađuje sa školskom knjižničarkom u provedbi različitih projekata, ali i u suradničkoj nastavi. Ove godine u našoj je školskoj knjižnici održavala humanitarni projekt „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“ u suradnji sa svojim učenicima. Rado posjećuje knjižnicu, a nerijetko i dovodi svoje učenike na edukativna predavanja.

Čestitamo svim nagrađenima!

Sanja Cutvarić, prof.

Najčitatelji 2016./2017.
Najčitatelji 2016./2017.
Najčitatelji 2016./2017.
Najčitatelji 2016./2017.

Popis radionica za praktičnu nastavu

Popis radionica za zanimanja: automehaničar, bravar, strojobravar, instalater kućnih instalacija, elektroinstalater, elektromehaničar, elektroničar-mehaničar
možete naći na linku ispod.
https://enaukovanje.portor.hr/slobodnaMjesta/home.htm

Popis radionica za zanimanje CNC operater/CNC operaterka možete vidjeti ovdje:
Popis radionica za zanimanje CNC operater/CNC operaterka.pdf

NATJEČAJ za naučnička mjesta CNC operatera

Obavještavaju se svi zainteresirani da društvo RASCO d.o.o. Kalinovac u školskoj godini 2017./2018. raspisuje natječaj za sljedeće naučničko mjesto:

1) CNC operater/CNC operaterka – 3 naučnička mjesta

Natječaj se odnosi ISKLJUČIVO na kandidate koji će upisati prvi razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

Kandidati za naučnike trebaju priložiti:
1) Molbu u pisanom obliku
2) Kopiju svjedodžbe o završenom 7. razredu osnovne škole i
3) Kopiju svjedodžbe o završenom 8. razredu osnovne škole

Pismene molbe s prilozima trebaju se predati najkasnije do dana 07. srpnja 2017. godine u tajništvo društva RASCO d.o.o., Kolodvorska 120 b, 48361 Kalinovac ili na e-mail rasco@rasco.hr

Natječaj za naučnička mjesta.pdf

UPISI 2017./2018.

Upisi u školsku godinu 2017./2018.

Preuzmite .pdf dokumente:
Natječaj za upis u školsku godinu 2017./2018.pdf
Natječaj za upis u školsku godinu 2017./2018.xlsx

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga I radova

Temeljem članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, a vezano za članak 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar na sjednici održanoj dana 25.05. 2017. godine donosi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
ROBA, USLUGA I RADOVA

Preuzmite .pdf dokument:
Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga I radova.pdf

Odluka o usvajanju pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

Na temelju članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor na sjednici održanoj 25.05.2017. godine donio je

ODLUKU O USVAJANJU PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA

Preuzmite .pdf dokument:
Odluka o usvajanju pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova.pdf

Zaključci sa 2. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 2. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 25. svibnja 2017.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 2. sjednice Školskog odbora.pdf

Tjedan romske kulture

Tehnička i Obrtnička škola Bjelovar Vas pozivaju na
TJEDAN ROMSKE KULTURE
5. - 9. lipnja 2017.

PONEDJELJAK, 5. 6.
Ispred školske knjižnice

13.10 Otvorenje Tjedna romske kulture:
- tradicionalni romski ples (KUD Darda)
- prezentacija i degustacija tradicionalne romske hrane (Romska kuća)

UTORAK, 6. 6.
Učionica 45

13.10 Predavanje o povijesti i kulturi Roma Lovara (Slađana Đurđević)

SRIJEDA, 7. 6.
Prostor Filmodroma Udruge DOKUart (Frana Supila 11, I. kat )

8.50 i 11.30 Projekcija filma “Razred”

ČETVRTAK, 8. 6.
Školska knjižnica

13.10 Radionica “Jedinstvo u različitosti“ (Sanja Cutvarić i Rajna Gatalica)

PETAK, 9. 6.
Učionica 45

8.50 Kratki tečaj romskog jezika (Slađana Đurđević)


Preuzmite plakat:
Tjedan romske kulture.pdf

Tjedan romske kulture

Poziv na 2. sjednicu Školskog odbora

Dana 25. svibnja 2017. godine / četvrtak / s početkom u 14,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se druga sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 2. sjednicu Školskog odbora.pdf

Uvjerenja o pomoćničkom ispitu

Uvjerenja o pomoćničkom ispitu za kandidate koji su uspješno položili pomoćnički ispit u zimskom roku -veljača-ožujak 2017. godine mogu se podići u tajništvu škole svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Zaključci sa 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 03. svibnja 2017.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ica engleskog jezika, puno radno vrijeme, na određeno- zamjena za bolovanje, jedan izvršitelj.

Napomene:
Svi kandidati moraju udovoljavati uvjetima iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12-proč.tekst, 94/13, 152/14, 7/17)  i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN broj 1/96 i 80/99), a uz zamolbu za zaposlenje obavezno moraju dostaviti životopis, domovnicu, diplomu (dokaz o stručnoj spremi), potvrdu o položenim pedagoškim kompetencijama i uvjerenje o ne kažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Nakon izbora kandidata, a prije sklapanja ugovora o radu moraju biti dostavljeni originali dokumenata na uvid.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Dokumentaciju za natječaj treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar s naznakom „za natječaj“.
Natječaj je otvoren osam dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje, a nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
Tel.: 043/244-722, 244-723

Natječaj će biti objavljen 15. 05.2017. godine i biti će otvoren do 23.05.2017. godine.


Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR.pdf


Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…