Početna stranica › Obrtnička škola Bjelovar


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Odluka o dopuni dijela natječaja

Ovdje možete preuzeti dokument dopune natječaja objavljenog 13. veljače. 2019.:
Odluka o dopuni dijela natječaja.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

2. Nastavnik/ica hrvatskog jezika, nepuno radno vrijeme - 19,5 sati neposrednog odgojno - obrazovnog rada tjedno, na određeno - zamjena - do povratka na rad odsutne radnice, jedan izvršitelj.
3. Nastavnik praktične nastave ( strojarska skupina predmeta ), puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj.
3. Nastavnik praktične nastave ( strojarska skupina predmeta ), puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj.
4. Stručni/a suradnik/ica knjižničar/ka - puno radno vrijeme - određeno - zamjena - do povratka na rad odsutne radnice, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR - Hrvatski jezik.pdf
Obrazac PR - Praktična nastava.pdf
Obrazac PR - Knjižničar.pdf

Prijava za pomoćnički ispit

Prijava za pomoćnički ispit bit će 14. 02. 2019. god. od 8 do 13 sati.
Prijavnicu kupujete u knjižari.
Kod prijave treba preslika svjedodžbe o obrani završnog rada.

Plan nabave za 2019. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i na temelju donesenog Financijskog plana Obrtničke škole Bjelovar za 2019. godinu ravnatelj donosi

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU


Preuzmite .pdf dokumente:
Plan nabave za 2019.
Plan nabave za 2019. od 20000 kn

Zaključci sa 25. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 25. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 24. siječnja 2019.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 25. sjednice Školskog odbora.pdf

Školski kurikulum 2018/19

Ovdje možete preuzeti školski kurikulum Obrtničke škole Bjelovar za 2018./2019. godinu:
ŠKOLSKI KURIKULUM 2018./2019.pdf

Godišnji program rada za školsku godinu 2018/19

Ovdje možete preuzeti godišnji program rada Obrtničke škole Bjelovar za 2018./2019. godinu:
GODIŠNJI PROGRAM RADA 2018./2019.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Preuzmite .pdf dokumente:
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.pdf

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola je trogodišnja škola za zanimanja u području rada strojarstvo, elektrotehnika i ostale usluge.

Izvještaj o radu:
Izvještaj o radu Obrtničke škole Bjelovar za šk. god. 2017/18.

Na linku dolje možete preuzeti školski kurikulum:
ŠKOLSKI KURIKUL 2018./2019.pdf
GODIŠNJI PROGRAM RADA 2018./2019.pdf

 

“Obrazovanje je u srcu razvitka i pojedinca i zajednica. Njegovo je poslanstvo omogućiti svakome od nas, bez iznimke i u potpunosti, razviti sve naše talente i ostvariti naš stvaralački potencijal, uključujući i odgovornost za vlastite živote i postignuća osobnih ciljeva.”


NAŠA MISIJA:
Naša škola pridonosi razvoju društva odgojem i obrazovanjem učenika za obrtnička zanimanja - potičući prijateljstvo, timski rad, kreativnost, iskrenost i ekološku osviještenost.

NAŠA VIZIJA:
Obrtnička škola Bjelovar obrazuje i odgaja obrtnika za 21. stoljeće. Na prvom mjestu čovjeka sa svim ljudskim kvalitetama, stručnjaka koji je svjestan važnosti cjeloživotnog učenja, ekološki osviještenog i odgovornog građanina moderne Hrvatske.

Obrtnička škola Bjelovar

Osnovna djelatnost Obrtničke škole je osposobljavanje mladih ljudi za određena zanimanja. U sklopu školovanja učenici se uključuju i u izvannastavne aktivnosti kao što su Klub mladih tehničara, Školsko sportsko društvo, recitatorska grupa i ekološka grupa.

Posebna pozornost se posvećuje radu s roditeljima kao i suradnji s širom društvenom zajednicom. Cjelokupna suradnja se odvija u svrhu poboljšanja kvalitete osposobljenosti mladih ljudi za uspješan i samostalan život na osobnu korist i korist zajednice.

Naša misija je ostvariti želje mladih ljudi u postizanju njihovih planova. Uključiti ih u društvene i gospodarske tokove života. Odgajati i obrazovati mlade ljude za izazove budućnosti, vrsne majstore u svojim zanimanjima, spremne za nastavak školovanja na višim školama i pripremati ih za cjeloživotno učenje.

Djelatnosti škole:

 • osposobljavanje za zanimanja
 • izvannastavne aktivnosti
 • Klub mladih tehničara
 • suradnja s roditeljima
 • suradnja sa širom društvenom zajednicom
 • stručno usavršavanje djelatnika

Suradnja s roditeljima:

Roditelji su jedan od ključnih subjekata procesa odgoja i obrazovanja. U školi organiziramo i provodimo:

 • skupne roditeljske sastanke
 • individualne razgovore u svrhu pomoći učenicima i roditeljima
 • radionice za roditelje u okviru prevencije zdravlja djece i obitelji
 • djeluje i Vijeće roditelja

Suradnja sa širom društvenom zajednicom:

Suradnja se odvija u nekoliko pravaca:

 • prema Obrtničkoj komori, obrtnicima i gospodarstvenicima
 • prema službama zdravstvene zaštite
 • prema socijalnim službama
 • prema službama MUP-a

Cjelokupna suradnja se odvija u svrhu poboljšanja kvalitete osposobljenosti mladih ljudi za uspješan i samostalan život na osobnu korist i korist zajednice.


Stručno usavršavanje nastavnika:

Usavršavanje nastavnika odvija se i u školi kroz različite djelatnosti:

 • rad stručnih aktiva
 • rad razrednih i Nastavničkog vijeća
 • individualno ( internet, stručni suradnik - pedagog, knjižnica )
 • grupno ( informatička radionica, pedagoška radionica )

Usavršavanje predstavlja značajnu aktivnost u napredovanju i razvoju svakoga nastavnika, što se neposredno odražava na kvalitetu života osobe i škole.

Zaključci sa 24. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 24. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 27. prosinca 2018.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 24. sjednice Školskog odbora.pdf

Poziv na 25. sjednicu Školskog odbora

Dana 24.01.2019. godine( četvrtak) s početkom u 14,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se 25. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 25. sjednicu Školskog odbora.pdf

Obavijest o izboru kandidata po natječaju 12.12.2018. godine i poništenju dijela natječaja

Po natječaju od 12.12.2018. godine za nastavnika hrvatskog jezika, određeno ( zamjena) izabrana je Mateja Ištok, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti.
Za radna mjesta nastavnika praktične nastave iz strojarske skupine predmeta i stručni suradnik knjižničar - nisu izabrani kandidati.

Ovdje možete preuzeti dokument:
Odluka o neizboru kandidata - Knjižnjičar.pdf
Odluka o neizboru kandidata - Praktična nastava.pdf

Obavijest

Učenički servis neće raditi od 24. 12.2018. - 01.01.2019. godine.
Za sve informacije javiti se na e- mail: os@ss-obrtnicka-bj.skole.hr

Odluka o poništenju dijela natječaja

Odluka o poništenju dijela natječaja za popunu radnih mjesta objavljenog 12.12.2018. godine.

Ovdje možete preuzeti dokument:
Odluka o poništenju dijela natječaja.pdf

Poziv na 24. sjednicu Školskog odbora

Dana 27. prosinca 2018. godine / četvrtak / s početkom u 10,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se 24. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 24. sjednicu Školskog odbora.pdf


Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…