Početna stranica › Eko škola


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

O Eko školi

Međunarodne Eko-škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini odgojno-obrazovnih ustanova. U rujnu 2017. godine, Obrtnička škola Bjelovar uključila se u program kao kandidat za dobivanje statusa. U svibnju 2018. godine smo službeno dobili status Eko škole te smo u ovoj školskoj godini 2018./2019. u procesu obnove statusa.
Zadaća Eko-škola je odgojiti mlade generacije i osvijestiti ih na pitanja okoliša kao i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti. Uključivanjem učenika u sustav prikupljanja, podizanjem njihove svijesti i znanja o očuvanju okoliša, cilj nam je odgojiti naše buduće majstore kao društveno odgovorne članove društva. Sukladno tome, u školi se kontinuirano provode eko aktivnosti u koje uključuju učenici. Primjerice, provode se eko patrole učenika u kojima se brinu za sortiranje i recikliranje otpada, štednju električne energije, čistoću okoliša škole i drugo što je utvrđeno Eko-kodeksom. Učenici iz eko patrole kontroliraju i „nadgledaju“ postupanje drugih učenika i odraslih te prave zabilješke. Također, kontinuirano skupljamo stare baterije i plastične čepove te sortiramo otpad koji onda nosimo u reciklažno dvorište Grada Bjelovara (papir, plastika, tetrapak, metal).Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…


O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…