Početna stranica › Akti škole


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Statut Obrtničke škole Bjelovar (pročišćeni tekst)

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Statuta Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar je na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine utvrdio potpuni tekst Statuta Obrtničke škole Bjelovar.
Potpuni tekst Statuta Obrtničke škole Bjelovar obuhvaća:
-Statut Obrtničke škole Bjelovar od 28. svibnja 2015. godine Klasa: 003-05/15-02/01, Urbroj:2103-66-03-15-5, na koji je Osnivač dao prethodnu suglasnost 04.05.2015. godine ( Klasa: 602-03/15-01/40, Urbroj: 2103-09-15-1 ),
-izmjene i dopune Statuta Obrtničke škole Bjelovar od 29. prosinac 2015,  Klasa: 003-05/15-02/02, Ur.broj: 2103-66-03-15-1. na koje je Osnivač dao suglasnost 14. prosinca 2015. godine, Klasa: 602-03/15-01/40, Urbroj: 2103-09-15-3 i
-izmjene i dopune Statuta Obrtničke škole Bjelovar od 22. kolovoza 2016. godine Klasa: 003-05/16-01/01, Ur.broj: 2103-66-03-16-1 na koje je Osnivač dao suglasnost 29. rujna 2016. Klasa: 602-03/15-01/40, 2103-09-19-6 u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Preuzmite .pdf dokumente:
STATUT OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR (pročišćeni tekst) - ODLUKA.pdf
STATUT OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR (pročišćeni tekst).pdfKlub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…


O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…