Početna stranica › Akti škole


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Statut Obrtničke škole Bjelovar 2015.

Preuzmite .pdf dokument: STATUT OBRTNIĈKE ŠKOLE BJELOVAR 2015.pdf

Ovim se Statutom utvrđuje status, naziv i sjedište Škole, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo, djelokrug i način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika nastavnika i roditelja, nadzor i javnost rada Škole, imovina te druga pitanja od značenja za djelatnost i poslovanje Obrtničke škole Bjelovar ( u daljnjem tekstu: Škola).Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…