Početna stranica › Akti škole


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Statut Obrtničke škole Bjelovar (pročišćeni tekst)

Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta Obrtničke škole Bjelovar koji obuhvaća Statut koji je donio Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar uz prethodnu suglasnost Bjelovarsko bilogorske županije kao osnivača, 11. siječnja 2013. ( Klasa: 602-03/12-01/26, Urbroj: 2103-09-13-29) na sjednici održanoj 16. siječnja 2013. godine, Izmjene koje je donio Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar uz prethodnu suglasnost Bjelovarsko bilogorske županije kao osnivača, Klasa: 602-03/2-01/26, Urbroj: 2103-09-13-34 od 2.listopada 2013. godine, na sjednici održanoj 11. listopada 2013. godine i Izmjene i dopune Statuta Obrtničke škole Bjelovar koje je donio Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar uz prethodnu suglasnost Bjelovarsko bilogorske županije kao osnivača, Klasa: 003-05/14-02/01, Urbroj: 2103-66-01-14-4 od 4. srpnja 2014. godine u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Preuzmite .pdf dokument: PROČIŠĆENI STATUT OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR.pdf

Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…