Početna stranica › Akti škole


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Klasifikacijske oznake

Preuzmite .pdf dokument: PLAN DOSJEA 605-05 U 2016.pdf
Preuzmite .pdf dokument: PLAN DOSJEA 602-07 ZA 2016.pdf
Preuzmite .pdf dokument: PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA 2016.pdf

Na temelju ĉlanka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju («Narodne novine» br. 7/09.), a sukladno Pravilniku o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojĉanim oznakama stvaralaca i primalaca akata («Narodne novine» br. 38/88.), Ravnatelj Obrtniĉke škole Bjelovar na temelju ĉlanka 92. Statuta Obrtniĉke škole Bjelovar donosi “Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata”.Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…


O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…